Pompy ciepła Pompy ciepła Toruń Pompy grzewcze Pompy cieplne

Pompy ciepła – tanie ogrzewanie

Pompy cieplne należą do urządzeń, które czerpią energię pochodzącą z natury. Wymuszają obieg ciepła z gruntu, powietrza albo wody. Kompletny mechanizm ocieplania lokalu przebiega zatem w dość nieskomplikowany sposób. Pompy cieplne posiadają rozległe zastosowanie w gospodarstwach domowych, klimatyzacji pomieszczeń, chłodnictwie, przemyśle spożywczym, ocieplaniu domów oraz ogrzewaniu wody do codziennego użytku. Aktualnie są niezwykle nowoczesnymi urządzeniami krzyżującymi funkcję ocieplania i ochładzania.

Pompy ciepła – zasada działania i typy

Pompy grzewcze czerpią energię z odnawialnych źródeł energii i przenoszą ją do systemu cieplnego budynku, przykładowo. ogrzewania podłogowego. Kwalifikuje się je biorąc pod uwagę dwa fundamentalne kryteria: rodzaj dolnego źródła ciepła oraz system podnoszenia temperatury i ciśnienia. Pompy ciepła, które zdobywają moc z dolnego źródła ciepła dzieli się na: powietrzno – wodne, wodno – wodne, solankowo – wodne i pompy korzystające z parowania bezpośredniego i wody. Wybierając drugie kryterium, wydziela się pompy sprężarkowe, sorpcyjne (absorpcyjne oraz adsorpcyjne) i Vuilleumiera. Mogą pracować w zespole monowalentnym i biwalentnym, inaczej jako jedyne źródło cieplne w domu bądź w zespoleniu z następnym źródłem, np. kotłem wybranego wariantu. Pompa ciepła monowalentna zaspokaja w pełni zapotrzebowanie na ciepło, np. dużego domku jednorodzinnego, jednak trzeba starannie określić plan dostarczania energii. Jeśli chcemy zainstalować układ równoległy, to istotna jest temperatura zewnętrzna i obciążenie pompy. Gdy ten drugi wyznacznik jest nadmiernie wysoki, regulator pompy włącza opcjonalne urządzenie do pozyskiwania ciepła. Układ alternatywny opiera się w skrócie na tym, że nadrzędna pompa cieplna będzie ogrzewała albo chłodziła wnętrza tylko do danej temperatury. Dogrzewanie przechodzi następnie np. na kocioł olejowo – gazowy. Ów rodzaj nagrzewania sprawdzi się doskonale w budynkach z kaloryferami.

Najważniejsze zalety i wady gruntowych pomp ciepła

Wszystko właściwie zależy od tego, na jaki typ pompy termicznej się zdecydujemy. W internecie można wyszukać o nich niemało informacji, m in. wstawiając w Google hasło „Pompy ciepła Toruń” lub „Pompa ciepła cena”. Pompa termiczna bazująca na układzie woda – woda ma dwa kluczowe moduły: studnię poboru oraz studnię zrzutową. Jej niewątpliwymi walorami są: nieduża deformacja terenu, nieznaczne uzależnienie od czynników atmosferycznych, trwałość ciepłoty źródła przez pełen rok, stosunkowo niskie wydatki na inwestycję przy funkcjonujących zasobach wodnych, wysoki wskaźnik efektywności. Pompa grzewcza gruntowa posiada jednak dosyć wysokie wymagania co do jakości wykorzystywanej wody (twardość, zawartość manganu oraz żelaza), niemałe koszty zbudowania studni, pompa głębinowa czuła na awarie, okres eksploatacji maksimum do 20 lat, wykonanie badań efektywności studni (dla głębszych niż 30 m, trzeba otrzymać zezwolenie wodno – prawne. Ponadto w sytuacji, gdy woda głębinowa jest „agresywna chemicznie”, trzeba zabezpieczyć pompę w optymalny układ filtrów (a to generuje następne wydatki).

Może jednak zamontować pompę ciepła solanka – woda?

Pompa solanka – woda przeważnie jest powiązana z kolektorem gruntowym, przez który biegnie solanka. To naturalnie on odbiera ciepło z dolnego źródła ciepła. Solanka powstaje z roztworu glikolu, nietwardniejącego w nawet wyraźnie niskich temperaturach. Przeważnie wykorzystuje się trzy warianty kolektora: kolektor płaski, spiralny albo prostopadły (inaczej sonda głębinowa).

  • Kolektor płaski konstruuje się z charakterystycznych rurek polietylenowych, które montuje się na głębokości 1,5 do 2 metrów. Jego skuteczność jest zależna od rodzaju ziemi. Im bardziej wilgotna oraz gliniasta, tym więcej dostarczy ciepła. Odmiennym źródłem cieplnym może być jezioro lub staw.
  • Kolektor spiralny funkcjonuje na podobnych zasadach. Poszczególne jego elementy mają postać zakręconych zwojów. Instaluje się je w dołach o długości od 15 do 20 metrów.

Dużą przewagą kolektorów poziomych jest niewysoki wydatek na inwestycję i prostota wykonania. Negatywnymi stronami natomiast: uniemożliwienie sadzania drzew ponad kolektorem, przykrywania gleby nad nim przykładowo asfaltem bądź kostką brukową, skrócenie okresu wegetacji roślin zasadzonych nad nim, zajmowanie dużej powierzchni, wyższe koszty pompowania glikolu. Jeżeli nie można zainstalować kolektora poziomego, wtedy trzeba zastanowić się nad sondą głębinową. Jej elementy posiadają kształt wydłużonej litery „U” oraz mogą znajdować się od 30 do 150 metrów pod powierzchnią gleby. Pozytywną stroną tego rozwiązania jest uniezależnienie od warunków atmosferycznych, wysoka produktywność, niewielki stopień dewastacji obszaru, mniejsze wydatki pompowania glikolu oraz opory hydrauliczne. Nie można obyć się bez fachowego sprzętu oraz pozwoleń wodno – prawnych.

Inne rozwiązanie – sorpcyjna pompa ciepła

Mechanizm sorpcji oznacza zaabsorbowanie przez jakąś ciecz drugiej cieczy lub gazu. Kiedy zaopatrujemy się wodę mineralną z dwutlenkiem węgla, to po otwarciu uwolniony zostaje dwutlenek węgla. Przed usunięciem zakrętki z butelki był on w niej standardowo rozpuszczony. Jeżeli chodzi o pompy grzewcze sorpcyjne, obecne można natknąć się na dwa typy – absorpcyjne i adsorpcyjne. Pierwsze stosują niskociśnieniową parę, która wiązana jest przez, np. wodę oraz podczas tego procederu wygenerowane zostaje ciepło. Drugie są dzisiaj na etapie prac badawczych jeśli chodzi o wykorzystywanie ich do ogrzewania domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Od długiego czasu wprowadza się je jako urządzenia chłodnicze o szczególnie dużej mocy. By maszyny cieplne sorpcyjne działały, muszą zasadzać się na układzie próżniowym.

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta kliknij w link – Pompa ciepła cena