Uprawnienia budowlane - Prawo budowlane - Budownictwo

Uprawnienia budowlane – krótki poradnik

Praca w budownictwie szansą dla młodych pokoleń – takie nagłówki bardzo często pojawiają się na pierwszych stronach gazet. Kończący szkoły Polacy, którzy zdecydują się na zatrudnienie w budownictwie zapewnią sobie pewny krok w przyszłość. Jak sądzi wielu fachowców „budowlanka” przeżywa dziś swój rozkwit. A to za sprawą trendów jakie parę lat temu przeważały w szkołach średnich i na uniwersytetach. Uczniowie z roczników 2000 – 2010 bardzo często byli przyjmowani na studia humanistyczne, takie jak prawo, psychologia, czy socjologia. Dzisiaj mało jest inżynierów budownictwa, czy osób wyspecjalizowanych w pracach budowlanych. Część fachowców wyjechała za granicę, powodując luki w zatrudnieniu w Polsce.

O ile jeszcze dekadę temu rodzice wysyłali swoje dzieci na studia humanistyczne, które pomogą im otrzymać „zawód przyszłości”, o tyle obecnie jasne jest, że tym przyszłościowym zawodem jest stolarz, spawacz, a także pracownik, czy projektant budowlany. Kierunki na uczelniach przeobrażają się w szaleńczym tempie, że aż ciężko podążać za tym co nowego zaproponują nam w przyszłym roku. Jedno wciąż pozostaje nieuniknione. Każda osoba zamierzająca samodzielnie działać w budownictwie musi nabyć uprawnienia budowlane. Są one podstawą do wykonywania takich funkcji jak kierownik robót budowlanych, konstruktor, czy pracownik zajmujący się projektowaniem technicznym.

Podstawy prawne dotyczące uprawnień budowlanych

Wszelakie przepisy formalne określające uprawnienia budowlane możemy znaleźć w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Dokument ten wyznacza podstawowe zagadnienia związane z uprawnieniami budowlanymi. Natura uprawnień budowlanych łączy się z wykonywaniem samodzielnych czynności technicznych w budownictwie. Na podstawie prawa budowlanego osoba uzyskująca uprawnienia budowlane ma możliwość zajmować się taką działalnością jak projektowanie i weryfikowanie projektów architektoniczno – technicznych, kierowanie pracami budowlanymi i procesami wytwarzania konstrukcji budowlanych, nadzór inwestorski oraz wykonywanie weryfikacji technicznej utrzymania obiektów budowlanych. Ponadto akt prawny prawo budowlane określa także organy upoważnione do do wydawania właściwych postanowień wykonawczych.

Wymagania dotyczące uzyskania uprawnień budowlanych

Otrzymanie uprawnień budowlanych to nie taka prosta sprawa, jednakże wartą „zachodu”. Podstawowe warunki dotyczą uzyskania wykształcenia wyższego lub średniego w właściwej branży, przebycie praktyki w miejscu budowy, lub przy przygotowywaniu projektów budowlanych, oraz złożenie egzaminu.Aby podejść do egzaminu należy złożyć wniosek, do którego egzekwowane jest dołączenie dokumentu zaświadczającego o wykształceniu, książki praktyki zawodowej, kopię dowodu osobistego i kartę osobową. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z dwóch elementów – sprawdzianu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Pytania egzaminacyjne przygotowywane są odrębnie dla pojedynczej specjalizacji. Generalnie nikt nie zna metody na łatwe zdanie testu. Po prostu trzeba się do niego nauczyć. Dobrze jest również zatroszczyć się o wysokiej jakości praktykę zawodową, gdyż zdarza się, że na teście sprawdzana jest znajomość wiedzy praktycznej a nie tylko wiedza teoretyczna. Aby móc przejść do egzaminu ustnego, kandydaci potrzebują uzyskać minimum 75% dobrych odpowiedzi na teście. Wynik egzaminu obowiązuje przez przez 3 lata, po czym jesteśmy zobowiązani znów do niego podejść. Uprawnienia budowlane nadaje dziś właściwy organ samorządu zawodowego, zdefiniowany w ustawie prawo budowlane.

Uprawnienia budowlane a konkretne specjalizacje

Ukończenie studiów lub uzyskanie odpowiedniego wykształcenia związanego z branżą budowlaną nie koniec Twojej edukacji zawodowej. Jeśli myślisz, że tytuł, który dostałeś od swojego uniwersytetu jest wystarczający, oznacza to, że jesteś w ogromnym błędzie. Najpierw musisz zatroszczyć się o uzyskanie uprawnień budowlanych,a również o zdobycie zawodowego doświadczenia. Jedynie zestawienie nauki z praktyką da Ci największe szanse na osiągnięcie wymarzonej pracy w budownictwie. Ściśle mówiąc rozróżnia się 3 fundamentalne rodzaje uprawnień budowlanych – uprawnienie do projektowania, zezwolenie do zarządzania robotami budowlanymi, oraz połączenie tych dwóch specjalizacji. Prawo budowlane opisuje także specjalności w jakich możemy się kształcić. Pozyskanie uprawnień budowlanych to zatem obowiązek osób, które zajmują się projektowaniem budynków konstrukcjami budowlanymi, inżynierią dróg, mostów i kolei, oraz instalacjami telekomunikacyjnymi, kanalizacyjnymi, wodociągowymi i elektrycznymi.

Budownictwo to dziedzina, którą warto się zainteresować. Nie tylko z motywów funkcjonalnych, ale również pieniężnych. W budownictwie wypłaty kształtują się na bardzo dobrym poziomie znacznie przekraczającym przeciętne wyniki krajowe. W przygotowaniu do samego egzaminu przydatne nam będą przeróżne, powszechnie dostępne witryny internetowe, takie jak chociażby iznynieriabudowlana.org. Na tej platformie odnajdziecie wiele użytecznych informacji na temat uzyskania uprawnień budowlanych. Możecie na niej nabyć również program na uprawnienia budowlane, dzięki któremu dokładniej przyswoicie niezbędną Wam wiedzę. Budownictwo jest szansą dla tych, którzy dopiero zaczynają rozwijać swoją karierę zawodową.

Zapraszamy na stronę internetową, na której znajdziecie szczegółowe informacje na temat uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane.