Archiwum kategorii: Finanse

Leasing środków trwałych dla przedsiębiorstwa

Leasing jest metodą opłacania zawierającą równocześnie kredyt i wynajem. Na bazie umowy podpisanej z leasingodawcą (podmiotem finansującym) możliwe jest używanie konkretnego środka trwałego. Leasingodawca zakupuje wskazany w umowie środek trwały, a wtedy dostarcza go leasingobiorcy, a ten korzysta z niego spłacając raty leasingowe. Wraz z zakończeniem umowy można wykupić przedmiot leasingu na własność, a kwota zakupu stanie się niższa niż rynkowa wartość.

Przeważnie przedmiotem leasingu jest rzecz nieruchoma lub ruchoma, służąca celom zarobkowym. Z tego powodu przedmiotem leasingu może stać się m.in. lokal, linie produkcyjne, maszyny produkcyjne, biurowy sprzęt, komputery itp. Najbardziej popularnym przedmiotem leasingu dla firm są samochody ciężarowe oraz osobowe i to na nie, najłatwiej znaleźć najwięcej ofert.

Odmiany leasingu dla firm

Dostępne są dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Myśląc o wzięciu środka trwałego w leasing, trzeba zastanowić się, jaka odmiana będzie lepsza. W leasingu operacyjnym dla firm VAT naliczany jest łącznie z kolejnymi ratami. Zaletą tego rodzaju leasingu dla firm jest to, że znaczną część wydatków da się wrzucić w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku aut będzie to oprócz raty leasingowej, opłata początkowa, faktury za paliwo, przeglądy techniczne lub zakup wyposażenia.

Choć leasingobiorca zobowiązany jest do wpłacania rat leasingowych, na czas okresu umownego sam przedmiot w leasingu pozostaje własnością podmiotu finansującego, z uwagi na to nie wolno wymienić go jako własnego w ewidencji. Oprócz tego leasing operacyjny wymaga zawarcia umowy na przynajmniej 40% czasu amortyzacji środka trwałego leasingu.

W przeciwieństwie do tego, finansowy leasing dla firm umożliwia wprowadzenie amortyzującego odpisu, dlatego że środek trwały w leasingu już na starcie jest własnością leasingobiorcy. Umowę zawiera się na czas określony, ale nie ma wymagania, by wskazać okres minimalnego jej trwania. Da się więc zawrzeć umowę na okres odpowiadający potrzebom. Kolejną różnicą jest to, że do leasingu finansowego dla firm cały VAT regulowany jest łącznie z pierwszą ratą leasingową. Z kolei do kosztów uzyskania przychodu dodaje się zaledwie odsetki z rat, zamiast całej raty.

Kiedy można wziąć leasing dla firm?

Leasing dostępny jest nawet dla firm, które dopiero założyły działalność gospodarczą. Możliwość przyznania leasingu zależy od oferty podmiotu finansującego i środka trwałego, który przedsiębiorca chce wziąć w leasing. Niektórzy leasingodawcy udostępniają możliwość leasingu dla firm już od momentu rozpoczęcia działalności. Dla przeważającej części podmiotów finansujących minimalny okres to trzy miesiące od momentu założenia firmy. Od pierwszego dnia funkcjonowania firmy najłatwiej podjąć leasing na samochód osobowy lub dostawczy. Z kolei przy innych środkach trwałych takich jak maszyny czy lokale przeważnie minimalny czas posiadania działalności wynosi 6 miesięcy, choć zwykle wynosi nawet całego roku. Dłużej działającym firmom zdecydowanie łatwiej uzyskać leasing.

Stosowanie środka trwałego w leasingu

Każdy środek trwały wzięty w leasing dla firm musi zostać od razu koniecznie ubezpieczony na koszt leasingobiorcy. Wszystkie samochody powinny mieć zakupione AC, natomiast sprzęt i maszyny powinny być ubezpieczone od zniszczeń i kradzieży. Koszty serwisowania oraz reparacji też spoczywają w obowiązku leasingobiorcy, chyba że umowa określa, że w ratach leasingowych dodane będą wydatki serwisu. Istotne jest, by po podjęciu leasingu dla firm, wszelkie naprawy wykonywał autoryzowany serwis obsługi. Przeważnie nie jest istotne, kto będzie używał z środka trwałego w leasingu, o ile przedsiębiorca nie planuje wynajmować ani użyczać go klientom czy kontrahentom.

Dlaczego warto wziąć leasing dla firm?

Podstawową zaletą wzięcia leasingu dla firm jest zmniejszenie podatku ze względu na wliczenie w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych. Znaczącym atutem jest też dopasowanie wysokości rat leasingowych. Poza tym jest to korzystniejsze w porównaniu do kredytu. Zdecydowanie łatwiej uzyskać leasing zarówno pod względem formalności, a także zabezpieczeń, a w chwili, gdy przedsiębiorca postanowi postarać się o kredyt na inny cel, regulowanie rat leasingu nie zmniejsza zdolności kredytowej. I o ile leasing dla firm opisują twarde zasady umowne, na temat okresu trwania, a sam przedmiot przeważnie nie jest własnością firmy, warto zastanowić się nad leasingiem.

Koniec umowy leasingowej i co dalej?

Aspektem, który zdaje się bardzo ważny to możliwość zakupu na własność środka trwałego leasingu. Szczególnie w sytuacji leasingu dla firm z niewielkim wykupem. Dzięki temu środek trwały da się nabyć za niższą cenę niż jego rynkowa wartość. Co więcej zakup przedmiotu leasingu dla firm da się dodać w koszty uzyskania przychodu, a nawet odliczyć od niego VAT. Poza tym do kosztów da się policzyć też wszelkie koszty połączone z korzystaniem. Dodatkowym atutem jest to, że w wielu przypadkach po zakończeniu jednego leasingu, łatwiej uzyskać następny leasing dla firmy.

http://kredyty.torun.pl/leasing/

 

Księgowość

Co sprawia, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet korzystania z usług biura rachunkowego można wskazać wiele. Rozpoczynając współpracę z biurem rachunkowym nie tylko osiąga się łączność z wykształconym profesjonalistą, to również wysokiej klasy obsługę. Choć głównie biuro trudni się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba wspomnieć, że istnieje więcej zadań, których się podejmuje. Między innymi przeprowadza wyceny pasywów i aktywów, tworzy zestawienia obrotów i sald czy kataloguje i segreguje dokumentację przedsiębiorstwa. Podjęcie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, umożliwiając skupienie się na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się kontrolę nad zgodnością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe przeprowadza ewidencję wydarzeń gospodarczych, sporządza sprawozdania finansowe, a na dodatek składa deklaracje ZUS i podatkowe. Rzetelna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto nawiązać współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności, wiedzę i znajomość przepisów

Polskie prawo podatkowe jest dość zmiennie, dlatego nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe zapewniają ciągłe poszerzanie swojej wiedzy. Uważna analiza i szybkie dostosowanie do wdrażanych zmian, gwarantuje, że wszelkie dokumenty i rozliczenia będą posiadały odpowiednią strukturę, kompletne dane i utrzymują określony porządek. Na podstawie doświadczenia biuro rachunkowe wypracowało najbardziej wydajny system pracy. Pracownicy wiedzą, jak współdziałać z klientem, by otrzymywać dokumenty na czas i jak im pomagać w biznesie. Obok tego klienci biura rachunkowego zazwyczaj uzyskują dostęp do informacji, a nawet ciągłą pomoc w zrozumieniu najnowszych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawać działa na korzyść przedsiębiorcy, z tego względu z pewnością informuje o nowych zobowiązaniach oraz możliwościach, które ułatwią prowadzenie biznesu.

Poprawność oraz łatwy dostęp do księgowych dokumentów

Wszelkie operacje finansowe przedsiębiorstwa wykazywane są przez dokumenty księgowe. Na ich podstawie da się dokonać prawidłowych rozliczeń, z tego względu są ważnym elementem pracy . Pośród nich znajdują się takie dokumenty księgowe jak dokumenty zewnętrzne wystawiane dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne dotyczące działań wewnątrz przedsiębiorstwa (np. listy płac), dokumenty zbiorcze lub korygujące uzupełniające niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, by dokumenty trafiały bez braków oraz miały odpowiednią strukturę oraz wszystkie niezbędne dane. Najistotniejsze, by klient dostarczał wszelkie dowody szybko, by księgowa mogła przeliczyć je we właściwym czasie.

Sposób udostępniania dowodów księgowych do biura rachunkowego zazwyczaj zależy od jego zasad. W niektórych miejscach niezbędne jest dostarczanie dowodów księgowych oryginalnych. Gdzie indziej wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba przekazywać bezpośrednio do biura rachunkowego, w innych wystarcza wysyłka skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe gwarantuje ochronę dokumentów przed zniszczeniem, niedozwolonym rozpowszechnianiem czy nanoszeniem zmian. Przedsiębiorca zawsze ma dostęp do swoich dowodów księgowych, zwłaszcza jeżeli biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych rozwiązań.

e-księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe zazwyczaj używają specjalnych programów elektronicznej księgowości. Ich bazową korzyścią jest elektroniczny dostęp do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna księgowość elektroniczna umożliwia uzupełnianie wszystkich dowodów księgowych, których elektroniczne zapisy składowane są na absolutnie zabezpieczonych serwerach. Oprócz tego takie programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a nawet wspomagają kontakt między biurem rachunkowym, a klientem. Co więcej programy księgowości elektronicznej są intuicyjne oraz nietrudne w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często proponują szkolenia, a nawet całkowite wsparcie techniczne. Tego typu programy są bezustannie aktualizowane, by były zgodne z przepisami oraz zapewniały absolutne bezpieczeństwo informacji.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak e-księgowość, a także dogodnościom w kwestiach dostarczania dokumentów, współpraca z biurem jest wygodna. Obok tego większość biur rachunkowych prezentuje szeroką ofertę. Obok podstawowej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych lub wyliczeń dla pracowników m.in. wspierają w zakładaniu firmy, dostarczają deklaracje do urzędu, reprezentują klientów czy np. zapewniają telefoniczne konsultacje. Istotnym elementem współpracy jest też to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W przypadku błędów ze strony biura, konsekwencje finansowe będą pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam klient nie poniesie dodatkowych kosztów. Równie cennym atutem jest też oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje pomoc i wiedzę, dlatego sam klient nie musi zajmować się nowościami w przepisach lub  dokształcać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się na prowadzeniu firmy.

Księgowość Toruń

Księgowość

Posiadanie firmy wiąże się wprost z potrzebą prowadzenia księgowości. Na bazie dowodów księgowych rejestrowane są wszystkie zdarzenia finansowe zachodzące w firmie, dzięki czemu zdecydowanie prościej weryfikować wydatki. Dowody księgowe uwzględniają m.in. dane dotyczące sprzedaży i zakupów, wydatków czy inwestycji firmy i dane z zakresu podatków oraz wynagrodzenia pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest istotnym oraz szerokim działem właściwie każdej działalności, biorąc pod uwagę jej wielkość niezbędna jest księgowa, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen dział odpowiadający za prowadzenie ewidencji rachunkowej.

Możliwe są dwa podstawowe sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, to są: księga handlowa, inaczej pełna księgowość i księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości określają, jakie przedsiębiorstwa powinny mieć pełną księgowość, a którą w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od działalności i od samego charakteru firmy oraz przychodu rocznego.

Sposoby prowadzenia księgowości

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowana forma rozliczeń. Poprzez szczegółowe dane określa finansową sytuację przedsiębiorstwa: płynność, rentowność i gospodarność finansową. Na bazie pełnej księgowości przedsiębiorstwo rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do posiadania pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe i spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, kiedy ich przychodem są jedynie składki członkowskie, a także województwa, powiaty, gminy oraz ich związki. Ponadto pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych i spółki partnerskie, gdy w poprzednim roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych wyniosły przynajmniej równowartość 2.000.000 euro w złotówkach.

Z kolei księga przychodów i rozchodów jest formą uproszczonej księgowości. Wpisy dotyczące przychodów i rozchodów muszą obejmować w tym wypadku spis dochodów, przychodów i kosztów z podziałem na podatkowe zwolnienia. Do wykazu w księdze przychodów i rozchodów muszą być uzupełnione także ewidencje środków trwałych, pracowników, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych i partnerskie spółki, których przychód roku obrotowego nie jest wyższy 2.000.000 euro w złotówkach.

Metoda prowadzenia księgowości zależy od zakresu działalności firmy, jej wielkości, charakteru i struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości musi podlegać dana firma zawsze można skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając firmę z pomocą księgowej, przedsiębiorca z łatwością uzyska wskazówki wprost od księgowej, która forma będzie najodpowiedniejszą.

Księgowość online

Tak samo jak w innych specjalnościach, w księgowości także pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. Szczególnym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu są stworzone przez lata komputerowe programy, gwarantujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Zwykle tego typu programy można wykupić na własność lub w abonamencie. Większość biur rachunkowych korzysta z takich programów, w głównej mierze z uwagi na to, że księgowość elektroniczna jest ogromnym ułatwieniem dla pracy księgowej, ale także wygody przedsiębiorcy. Pośród różnych funkcji w księgowości online znajdują się: umiejętność sprawnego i szybkiego przekazywania, wystawiania, a także kompletowania dowodów księgowych, edycji planów kont, łatwego wglądu w finanse i wglądu w informacje o składkach i podatkach ZUS. Z reguły program księgowości online jest bardzo przystępny w obsłudze, a wszelkie aktualizacje dbają, żeby program był bez przerwy zgodny z aktualnymi przepisami.

W jaki sposób podejmować współpracę z księgową?

Metody współpracy z księgową są różne. W wypadku ogromnych przedsiębiorstw, w jakich jest wiele generowanych dowodów księgowych, najbardziej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (albo nawet zatrudnienie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich przedsiębiorstw przeważnie wykorzystywaną praktyką jest załatwianie księgowości, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Istotne we współdziałaniu z księgową jest ustalenie narzędzi, z których będą korzystać obie strony, żeby w jak najbardziej szybki sposób przekazywać dokumenty oraz podejmować działania w księgowości. W księgowości należy pilnować terminów, ze względu na to wszystkie dokumenty, zawsze skompletowane oraz jak najlepiej opisane powinny trafiać do księgowej w odpowiednim terminie. Do tego niezbędna jest także dobra komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na wygodną współpracę, na który należy zwrócić uwagę jest właściwy przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do najważniejszych danych finansowych oraz sytuacji firmy, by móc rzetelnie wypełniać swoją pracę.

www.taxbiuro.net

Z jakiego powodu warto mieć elektroniczny certyfikat kwalifikowany?

Profil zaufany a elektroniczny certyfikat kwalifikowany

Internet daje nieustannie ogromną ilość możliwości, za jego pośrednictwem można wykonać wiele spraw, również w kwestiach urzędowych i administracyjnych. W tym celu można przede wszystkim stosować 2 typy potwierdzania tożsamości: osobisty profil zaufany lub elektroniczny certyfikat kwalifikowany.

Te dwie alternatywy powstały do zastąpienia do tego momentu wykorzystywanego podpisu własnoręcznego. Choć nie wypierają go całkowicie, dla wielu osób prywatnych i właścicieli firm stosowanie elektronicznych sposobów uwierzytelniania tożsamości jest bardziej komfortowe i oszczędza wykorzystaną ilość czasu. Jak wiadomo troska o pozytywny wynik spraw m.in. urzędowych zazwyczaj łączy się z składaniem wielu wniosków. Wykorzystanie elektronicznych wariantów umożliwia zredukowanie czasu, który dotychczas każdy musiał przeznaczyć, aby dotrzeć do urzędu, przeważnie również poczekać w kolejce, a następnie załatwić formalności. Dzięki profilowi zaufanemu i elektronicznemu podpisowi kwalifikowanemu, takie same formalności da się wypełnić bez wychodzenia z mieszkania, domu lub biura.

Co wybrać? Profil zaufany czy elektroniczny podpis kwalifikowany?

Na początek należy zaznaczyć, że elektroniczny certyfikat kwalifikowany daje więcej możliwości w przeciwieństwie do profilu zaufanego. Wybierając pomiędzy profilem zaufanym, a kwalifikowanym e-podpisem warto na początek stwierdzić, do czego będziemy go wykorzystywać. Profil zaufany można używać zaledwie w sprawach urzędowych  na przykład do kontaktu z ZUS, ePUAP oraz CEIDG. Elektroniczny certyfikat kwalifikowany ma natomiast obszerniejsze funkcje, dzięki czemu spora liczba przedsiębiorców decyduje się właśnie na niego. Kwalifikowany e-podpis jest wszechstronny i potwierdza każdy plik, który można było do tej chwili podpisywać ręcznie. To oznacza, że oprócz spraw czysto urzędowych poprzez elektroniczny podpis kwalifikowany można sygnować również m.in. e-malie, umowy lub kontrakty z kontrahentami biznesowymi.

Znaczącą różnicą pomiędzy profilem zaufanym, a podpisem kwalifikowanym jest to, że profil jest zupełnie bezpłatny, z kolei za podpis kwalifikowany należy zapłacić. Patrząc jednak na jego szersze zastosowanie, warto przemyśleć zakup. Kwalifikowany podpis elektroniczny będzie aktywny na okres roku, 2 lub 3 lat, a po upływie tego czasu da się go bez trudu odnowić. Profil zaufany również ma swój odnawialny termin do 3 lat.

Jeżeli dana osoba potrzebuje tylko kontaktu z administracją i urzędem, profil zaufany okaże się w zupełności wystarczający. Natomiast elektroniczny e-podpis kwalifikowany okazuje się standardem w biznesie. Nie biorąc pod uwagę kosztów  – stosunkowo nie najwyższych, dzieląc cenę na pełen czas ważności podpisu – jego wykorzystanie jest tak potrzebne, że co raz częściej stanowi bazę sprawnego działania . Szczególnie, że e-podpis kwalifikowany działa jest przy zastosowaniu nowoczesnych udoskonaleń technologicznych, gwarantujących potwierdzone bezpieczeństwo.

Zalety uzyskania podpisu kwalifikowanego

Oprócz identycznego zastosowania, które gwarantuje nam profil zaufany, elektroniczny podpis  pozwala również dopełnianie wielu innych dokumentów. Dla przykładu stosując osobisty podpis kwalifikowany np. można sygnować i generować deklaracje i sprawozdania do KRS i w systemie Płatnik, JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny, zawierać kontrakty lub brać udział w przetargach i aukcjach online. Oprócz tego pozwala na sygnowanie faktur i Jednolitych Europejskich Dokumentów Zamówienia. To tylko kilka przykładów. Elektroniczny certyfikat kwalifikowany służy podpisywaniu wszelkich ważnych dokumentów i ma tę samą moc prawną co podpis odręczny.

Jak zdobyć certyfikat kwalifikowany?

Certyfikaty kwalifikowane sprzedawane są przez dostawców certyfikowanych przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Jednym z najbardziej popularnych jest elektroniczny certyfikat kwalifikowany Eurocert. Aby uzyskać podpis elektroniczny należy nabyć w jednym ze sklepów partnerskich Eurocert pakiet zawierający niezbędny sprzęt i oprogramowanie, przy okazji określając, jak długo okres ważności certyfikat jest nam użyteczny. Po odbiorze zestawu, należy zainstalować oprogramowanie do obsługi podpisu na wybranym sprzęcie, po czym udać się do siedziby punktu sprzedaży, gdzie odpowiedni pracownik potwierdzi tożsamość nabywcy. Tylko dzięki temu certyfikat kwalifikowany stanie się aktywny i możliwy do użytku. Wypełnienie formalności w siedzibie nie zajmuje więcej niż ok. 15 minut i trzeba na nie przygotować dokument tożsamości i fakturę zakupu elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

W jaki sposób używać elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego?

Od chwili instalacji programu na wybranym komputerze i aktywacji elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego, poprzez zatwierdzenie tożsamości, można używać podpisu do woli. Sama obsługa programu nie powinna sprawić najmniejszego trudu. Trzeba włączyć czytnik,  włożyć kartę, a następnie poprzez oprogramowanie widoczną funkcją „podpisz” wstawić na wybrany plik elektroniczny podpis, posługując się dostępnymi opcjami formatu.

Choć certyfikat kwalifikowany używany jest często między  przedsiębiorcami, jest on również dostępny dla prywatnych osób. Taki elektroniczny podpis kwalifikowany zagwarantuje pełne bezpieczeństwo i poprawność dokumentów zawartych z urzędami, firmami lub prywatnymi osobami.

https://podpis-elektroniczny.blacksoft.pl/

Certyfikat kwalifikowany Toruń

Biuro rachunkowe i Elektroniczna e-księgowość

Czy warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym?

Zalet podjęcia współpracy z biurem rachunkowym da się wyliczyć bardzo dużo. Nawiązując współpracę z biurem rachunkowym poza tym, że zdobywa się łączność z wykształconym specjalistą, to również dobrej klasy obsługę. Choć przede wszystkim biuro zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych, trzeba dodać, że ma więcej zadań, jakich się podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny aktywów i pasywów, przygotowuje zestawienia sald i obrotów czy segreguje i kataloguje dokumentację firmy. Rozpoczęcie współdziałania z biurem rachunkowym oznacza, że księgowa zabiera część zobowiązań przedsiębiorcy, ułatwiając koncentrację na samej działalności. Dzięki temu zyskuje się nadzór nad prawidłowością dokumentów i rozliczeń z kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe wykonuje ewidencję zdarzeń gospodarczych, przygotowuje finansowe sprawozdania, a do tego przekazuje deklaracje podatkowe i ZUS. Solidna współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to, że warto rozpocząć współpracę z biurem rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje wiedzę, umiejętności oraz znajomość przepisów

Prawo podatkowe w Polsce jest dość zmiennie, z uwagi na to nie ma się co dziwić, że biura rachunkowe zapewniają stałe poszerzanie swojej wiedzy. Uważna analiza oraz szybkie dostosowanie do wprowadzanych zmian, zapewnia, że wszelkie rozliczenia i dokumenty będą posiadały poprawną strukturę, kompletne informacje oraz zachowają ustalony porządek. Na podstawie doświadczenia biuro rachunkowe oferuje najbardziej wydajny system pracy. Pracownicy orientują się, jak współpracować z klientem, by odbierać dokumenty na czas oraz jak ich wspierać w biznesie. Poza tym klienci biura rachunkowego zwykle mają dostęp do informacji, a także stałą pomoc w przyswojeniu zmiennych przepisów. Księgowa we wszystkich sprawiać pracuje w interesie przedsiębiorcy, z uwagi na to z pewnością informuje o nowych obowiązkach oraz możliwościach, jakie ułatwią prowadzenie działalności.

Poprawność oraz szybki dostęp do księgowych dokumentów

Wszystkie operacje finansowe firmy ewidencjonowane są poprzez dokumenty księgowe. Na ich bazie można dokonać poprawnych rozliczeń, więc są istotnym elementem pracy . Pośród nich wyróżniamy takie dokumenty księgowe jak dowody zewnętrzne tworzone dla lub przez kontrahentów, wewnętrzne obejmujące działania wewnątrz firmy (np. listy płac), dowody zbiorcze lub korygujące nanoszące poprawki na błędne dokumenty. Biuro rachunkowe troszczy się o to, by dokumenty trafiały bez braków oraz miały poprawną strukturę oraz wszystkie niezbędne informacje. Istotne, by klient udostępniał dowody szybko, aby księgowa mogła rozliczyć je w wyznaczonym terminie.

Technika udostępniania dokumentów księgowych do biura rachunkowego zwykle zależy od jego zasad. W części miejsc wymagane jest udostępnianie dowodów księgowych w oryginale. W innych miejscach wystarczy odpowiednio oznaczona kopia. Czasami dokumenty trzeba przekazywać do biura rachunkowego, gdzieniegdzie wystarcza wysyłka skanu. Co ważne każde biuro rachunkowe gwarantuje bezpieczeństwo dokumentów przed uszkodzeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem czy nanoszeniem zmian. Klient zawsze ma dostęp do swoich dokumentów, zwłaszcza jeśli biuro rachunkowe używa nowoczesnych rozwiązań.

e-księgowość

Nowoczesne biura rachunkowe zwykle używają specjalnych programów e-księgowych. Ich bazową zaletą jest elektroniczny dostęp do dokumentów z każdego urządzenia. Nowoczesna elektroniczna księgowość umożliwia dodawanie wszelkich dowodów księgowych, jakich zapisy online przechowywane są na w pełni chronionych serwerach. Oprócz tego takie programy wspierają tworzenie zestawień i rozliczeń, a także wspomagają kontakt między księgową, a klientem. Ponadto programy księgowości online są intuicyjne oraz proste w obsłudze. Osoby wdrażające bardzo często oferują szkolenia, a nawet pełne wsparcie i konsultacje techniczne. Takiego typu programy są stale aktualizowane, by były zgrane z przepisami oraz gwarantowały całkowite bezpieczeństwo danych.

Wygodna współpraca z biurem rachunkowym

Dzięki nowoczesnym technologiom jak księgowość online, a także możliwościom w zakresie przesyłania dokumentów, współpraca z biurem jest bardzo komfortowa. Ponadto większość biur rachunkowych proponuje rozbudowaną ofertę. Obok podstawowej obsługi księgowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych czy rozliczania pracowników m.in. wspierają w zakładaniu działalności gospodarczej, dostarczają deklaracje skarbowe do urzędu, reprezentują przed ZUS czy np. oferują konsultacje przez telefon. Istotnym elementem współpracy jest także to, że każde biuro rachunkowe musi wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności OC. W razie błędów ze strony biura, skutki finansowe zostaną pokryte z polisy biura rachunkowego, a sam przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów. Tak samo istotnym atutem jest też oszczędność czasu. Biuro rachunkowe gwarantuje wiedzę i pomoc, dlatego sam przedsiębiorca nie musi martwić się aktualnościami w przepisach lub  przyuczać się w tym zakresie. Współpraca umożliwia koncentrację na prowadzeniu firmy.

www.ksiegowosc-torun.com.pl

Praca w zawodzie księgowej

Księgowość sporej liczbie osób kojarzy się z czasochłonnym wypisywaniem opasłych ksiąg, z osobą w okularach zgiętą nad małym liczydełkiem oraz trudnymi rozliczeniami i niezbyt wysokim wynagrodzeniem Bez wątpienia taki obraz pasuje bardziej do kadru z filmu, aniżeli do sytuacji życiowej. W rzeczywistości księgowa ma dostęp do profesjonalnych programów komputerowych, ręcznie nie konstruuje żadnych dokumentów i stąd nie zarabia mało (szczególnie jako główna księgowa w wielkiej korporacji).

Prowadzenie rachunków jest najistotniejszym resortem w każdej instytucji, choćby wówczas, kiedy jest dokonywana zdalnie i w związku z tym jakakolwiek księgowa nie pracuje stacjonarnie w wyznaczonym pokoju. Do jej głównych obowiązków można zaliczyć: sporządzanie rozliczeń okresowych, gromadzenie faktur, przechowywanie faktur, sprawdzanie danych, notowanie informacji do systemu księgowego, sumowanie opłat głównie dla wielorakich instytucji, np. GUS.

Osoba zajmująca się księgowością ma możliwość wraz z nabywaniem umiejętności ubiegać się o lepszą posadę w przedsiębiorstwie. Na sto procent najciekawszą funkcją jest funkcja głównej księgowej, która sprawdza obieg środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Oprócz tego zajmuje się rzeczami oficjalnymi, steruje pomocnikami i ma zawsze na oku rozwój swego wydziału.

Osoba zajmująca się księgowością ma możliwość również utworzyć własną działalność gospodarczą, zatem utrzymywać osobiste biuro rachunkowe i na własną rękę obsługiwać Klientów. Tu jednakże potrzebna jest zgoda Ministra Finansów – należy potwierdzić wyspecjalizowanie w zawodzie i zdać egzamin (od razu po ukończeniu wybranych studiów). Ażeby dostać zatrudnienie jako księgowa, absolutnie nie trzeba „wyrabiać” dodatkowej licencji.

Jak zostać księgową?

Przygotowywanie księgowości wcale nie jest takie oczywiste. Powinniśmy bezwarunkowo rozumieć wybrane przepisy, łącznie z tymi, które na dniach się zmieniły. Księgowa musi obowiązkowo mieć zatem obszerną wiedzę, bo na niej spoczywa głównie odpowiedzialność za finanse przedsiębiorstwa. W owym przypadku nieuniknione jest zakończenie studiów wyższych na specjalności księgowość, finanse albo rachunkowość (specjalizacje na niektórych uniwersytetach mogą się troszkę od siebie różnić). W ogóle nie chodzi w tym miejscu o posiadanie stopnia magistra, tylko o konkretną wiedzę. A tej nie da się uzyskać na pozostałych profilach. W dalszej kolejności księgowa powinna zdobyć certyfikat księgowego, jeżeli pragnie, m. in. założyć własne biuro rachunkowe. O certyfikat mogą ubiegać się osoby mające dużą wiedzę w zawodzie (co najmniej 2 lata w przypadku średniego wykształcenia i trzy lata po zrealizowaniu studiów magisterskich bądź podyplomowych).

Księgowa prócz kompetencji uzyskanych dzięki praktyce, powinna mieć także umiejętności „wrodzone”, m. in. drobiazgowość i pracowitość w spełnianiu jakichkolwiek obowiązków. Mały błąd w obliczeniach w niektórych przypadkach może mieć zgubne skutki dla całej firmy.

Czym konkretnie zajmują się biura rachunkowe?

Z obsługi specjalistycznego biura rachunkowego korzystają nie tylko konkretne przedsiębiorstwa (w których stykamy się z ogromnym ruchem funduszy), lecz też mniejsze i pojedynczy Klienci. Księgowa może zaproponować każdemu Odbiorcy załatwianie spraw z obszaru wykonywania księgi wpływów i rozchodów (KPIR), robienia pełnej i częściowej rachunkowości, kadr i płac, tworzenia deklaracji podatkowych, jak i wykonywania sprawozdań, m. in. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba wspomnieć, iż powinnością osoby zatrudnionej w księgowości jest powiększanie wiedzy i udoskonalanie predyspozycji. Słowem, stopnia magistra jest w takim przypadku podstawowym wymogiem do wykonywania rzeczonego zawodu, zaś praktyczne umiejętności tym, czym możemy zjednać sporą liczbę Kontrahentów.

W ostatnim czasie niezwykle popularna stała się „rachunkowość online” albo oferta „mobilnego przedsiębiorstwa rachunkowego”. W takiej sytuacji Kontrahenci w sumie nie muszą opuszczać domu albo firmy, żeby ich rzeczy zostały korzystnie załatwione. Księgowa we własnej osobie pojawia się w umówionym miejscu i zabiera wszelakie dokumenty do obliczeń. Jest w stanie również pobyć w firmie, dla której pracuje i tam w oka mgnieniu uporządkować dokumenty.

Własne biuro rachunkowe dla księgowych

Niezależna firma jest doskonałym rozwiązaniem głównie dla księgowych, które od wielu lat pracują w tej dziedzinie i stąd nie pragną już podejmować pracy u kogoś. Założenie przedsiębiorstwa księgowego jest powiązane jednak z kilkoma warunkami, przykładowo sporymi wkładami finansowymi. Koszt otwarcia niezależnego przedsiębiorstwa księgowego zależy najbardziej od miejsca, w jakim miałoby ono się mieścić. W sercu miasta wydzierżawienie lokalu biurowego będzie o wiele droższe aniżeli na pograniczach. Warto wiedzieć, iż dużą liczbę dokumentów można komfortowo załatwić drogą internetową. Zatem mobilne biuro rachunkowe jest jak najbardziej doskonałym pomysłem, szczególnie, gdy świeżo zapoczątkowujemy przygodę z własną firmą. Na potrzeby założenia biura księgowego nieodzowne są: zarejestrowanie niezależnej firmy, uzyskanie dyplomu wyższej uczelni, certyfikat księgowego i obligatoryjne ubezpieczenie OC na sumę przynajmniej 10 tysięcy euro.

Absolutnie nie możemy wyznaczać Interesantom przypadkowym cen, m. in. takich, jakie znajdzie się w taryfikatorach pozostałych przedsiębiorstw. Taryfikator jest zdeterminowany wieloma rzeczami: pozycją firmy, lokalizacją przedsiębiorstwa i zakresem usług. Przygotowywanie pełnej księgowości w dużej części przypadków może wynosić zarówno 350 zł, jak również 2.000 zł. Naturalnie wykonuje się podział na liczbę papierów.

Jeśli zamierzasz dowiedzieć się o wiele więcej, wejdź w link tu

Biuro rachunkowe

Pożyczki przez internet

Niezapowiedziana wizyta gości, podniosła uroczystość rodzinna, Wigilia, święta wielkanocne, choroba – co jakiś czas jesteś w takiej sytuacji, gdy natychmiastowo potrzebujesz pieniędzy, a w Twoim portfelu ich brakuje. Gdzie możesz wtedy szukać pomocy? Nie zawsze myślimy, żeby zadłużyć się u rodziny i kolegów, a jednak raczej bywa tak, że po prostu nie chcemy prosić o pieniądze albo potrzebujemy pieniędzy „na już”. Całe szczęście w momentach, gdy potrzebujemy gotówki, możemy pożyczyć kiedy tylko chcemy.

Skąd wziąć pieniądze w nagłych sytuacjach?

Człowiek nie jest w stanie zawsze przewidzieć, co się wydarzy. A jednak zdarza się, że w pewnym momencie nagła sytuacja sprawi, że będziesz musiał sięgnąć głębiej do portfela. A jak wiadomo, czasem nie mamy wystarczających środków. Poza tym nie musi to być ani awaria w mieszkaniu, ani niespodziewany wydatek na lekarstwa. A co na przykładowo w momencie, gdy znajdziesz odszukasz super pakiet wakacyjny lub obniżenie cen sprzętu elektronicznego? A przykro by było, jeśli musiałbyś z nich rezygnować wyłącznie ze względu na to, że właśnie nie posiadasz odpowiedniej ilości gotówki.

Korzystnie obecnie dojście do pożyczek jest bezproblemowe. Błyskawiczne pożyczki cieszą się dużą popularnością zresztą nie bez powodu.
Żeby uzyskać pożyczkę, nie musisz iść oddziału bankowego. Dziś uzyskanie potrzebnej gotówki to sprawa kilku minut, i to bez potrzeby opuszczania domu. Masz możliwość osiągnąć natychmiast, komfortowo, na jasnych zasadach także bez niepotrzebnych procedur. Wszystko dzięki pożyczkom poprzez internet. To komfortowa i łatwa metoda na otrzymanie potrzebnej gotówki. Jednym wymogiem, jaki trzeba spełnić, by uzyskać pożyczkę przez internet, to być pełnoletnim, posiadać polskie obywatelstwo oraz posiadać adres zamieszkania w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

Pożyczki przez internet – jak z nich korzystać?

Pożyczki poprzez internet można zdobyć zasadniczo od ręki. Jeśli masz internetowe konto finansowe, to gotówkę możesz zyskać przelewem już nawet po 15 minutach. Myślisz się na pewno: Kwadrans oczekiwania – to nierealne To możliwe, ponieważ, dostanie takiej pożyczki nie wiąże się z przymusem wysyłania wielu dokumentów, w zdecydowanej większości przypadków firma nie sprawdza BIK, BIG, KRD, nie ma konieczności stania w kolejkach, ani czekać na decyzję.

Instytucje zajmujące się przyznawaniem pożyczek niesamowicie troszczą się o to, aby jak najbardziej ułatwić swoim klientom opcję skontaktowania się. Toteż nierzadko możemy dostać odpowiedź na zastanawiające pytania bezpłatnie, bez konieczności wydzwaniania, wystarczy skontaktować się z firmą poprzez konto na portalu społecznościowym. Warto też zaakcentować, że są firmy, które dla swoich stałych użytkowników zapewniają bardzo dobre warunki zdobycia i oddawania pożyczki. Przykładowo jeżeli pożyczki oddajesz w terminie, to w zamian za to, firma w prezencie udziela Ci kolejnej pożyczki wyłącznie za darmo.

Wniosek o pożyczkę możesz wysłać niezależnie od tego, która jest godzina. Firmy udzielające pożyczek pracują przez cały czas Decyzje pożyczkowe są w pełni zautomatyzowane, dzięki czemu cały proces przebiega łatwo, ekspresowo i sprawnie. Wystarczy wypisać jeden wniosek poprzez Internet, żeby po kilku godzinach, czy choćby minutach dostać przekaz pieniędzy na konto bankowe.

Okres czekania na decyzję trwa od paru minut do paru godzin. To zależy od tego, jak wielka stawka jest Ci potrzebna. Po zatwierdzeniu wniosku pożyczka dojdzie na Twoje konto w 24h od wypełnienia wniosku. Sam przyznasz, że jest to korzystne.

Wygodna pożyczka, którą spłacasz stopniowo

Sam wyznaczasz wysokość pożyczki jak i termin jej spłaty. Możesz pożyczyć na przykład od 100 złotych do choćby paru tysięcy. Firmy przekazujące pożyczki często dają swoim klientom szansę rozłożenia pożyczki przez internet na raty, dzięki czemu pożyczkę oddaje się etapowo. Nader często jest też opcja wydłużenia zwrotu zaległości i rozciągnięcia jej w okresie na wiele miesięcy. Jest to uzależnione od tego, jaka oferta Cię zadowala a także jakie są Twoje potrzeby. Warunki uzyskania pożyczki internetowej możemy dostosować do swoich możliwości.

Pożyczka, która pomoże Ci rozwiązać problemy

Kredyt w banku wiąże się z wieloma formalnościami i kłopotami. Banki każą spełniać spełniać sporą ilość wymogów, a i tak nie jest powiedziane, czy pożyczka zostanie udzielona. Zazwyczaj kłopotem jest miesięczny zarobek, który należy wnikliwie opisać, a przecież sporo osób jest zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Jednak zastanawiając się nad pożyczkami online, mnóstwo osób zadaje sobie pytanie, czy takie pożyczki są stabilne.
W internecie i pośród przyjaciół krąży przecież wiele różnych informacji na ten temat. Niektórzy sądzą, że tego typu pożyczki są wątpliwe. Nic bardziej błędnego, tak naprawdę nie ma powodów, aby się bać. Pożyczki przez internet są bezpieczne, o ile korzystasz z pomocy wiarygodnej firmy.

Jasne reguły udzielenia i spłaty pożyczki, prędkie wypełnienie formularza, otrzymanie wiadomości potwierdzającej kilku minutach czy paru godzinach, i niebawem… pożyczka w 24h jest dostępna w Twoim banku. Jak widać pożyczki online są bardzo korzystne i jasne. Nie musisz się już martwić nagłymi kosztami czy niespodziewanymi awariami – na odnowę mieszkania, naprawę sporej awarii, na meble, czy po prostu na rozrywki. Nie jest istotne, na co chcesz pieniądze, w przypadku pożyczek przez internet. Jesteś w krytycznej sytuacji życiowej? Potrzebujesz kasy na doskonały upominek dla swoich dzieci? Jeżeli chcesz zdobyć więcej wiadomości w kwestii pożyczek przez internet czy chcesz natychmiastowej i prostej pożyczki gotówkowej, kliknij w poniższy link

Pożyczki

Zakładamy działalność – jaki rodzaj opodatkowania

Zakładanie firmy wiąże się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest ustalenie formy opodatkowania. Jest ona połączona z doborem formy prawnej dla budowanej działalności gospodarczej, ponieważ nie we wszystkich formach opodatkowanie będzie właściwe dla wybranej działalności. Kluczowe jest także zbliżone przypuszczenie przychodów, które ułatwi ocenę najodpowiedniejszego sposobu opodatkowania, a także to z jakich ulg firma zamierza skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA W POLSCE

W Polsce obowiązują cztery formy podatkowe: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje wady i zalety, a wybór pomiędzy nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, dobrze jest skontaktować się z dobrym biurem rachunkowym, które poprowadzi doradztwo podatkowe w szerokim zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej, z tego powodu ten etap podczas zakładania firmy także jest niezmiernie ważny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Taka forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli firma nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania na rzecz państwa według tych reguł.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w wypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł i 32% – gdy dochód jest wyższy od tej kwoty.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do którego wliczają się wszelkie wartości, zakupy oraz inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. materiały, komputery, maszyny). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się razem z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Taka forma pozwala na ubieganie się o kredyt podatkowy.

Wybierając tę formę opodatkowania, przedsiębiorstwo ma obowiązek prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które sumiennie zadba o odpowiednią dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Dużą zaletą rozliczania podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa wynosząca 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza gdy dochody firmy są znacznie wyższe niż 85 528 zł, dzięki czemu można uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą odbiera jednak możliwość odliczania ulg podatkowych i kwoty wolnej od podatku oraz wspólnego rozliczania z małżonkiem. Firmie nie przysługuje także prawo do ubiegania się o kredyt podatkowy.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję środków, wartości i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą opodatkowania przeznaczoną tylko dla przedsiębiorstw kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co ważne, przychód z uprzedniego roku, nie może przekraczać 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności o wysokości: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%.

Firma ma możliwość pobierania ulg podatkowych oraz ma prawo do kredytu podatkowego, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja przychodów, wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również zachowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku obowiązkowo przeprowadza się remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wartość stawki ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na bazie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, ilość zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, gdzie znajduje się firma czy wiek podatnika. Tą wartość określa się z roku na rok. Z tego względu niełatwo przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnikowi przysługuje prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o stawce.

Wybierając kartę podatkową nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie trzeba prowadzić księgowości, a jedynie niezbędne jest przedstawianie rachunków lub faktur potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Decyzja o wyborze opodatkowania nie może być pochopnym krokiem. Warto zaznajomić się ze wszelkimi szczegółami, aby na bazie przewidywanych dochodów, właściwie dobrać formę podatku do charakteru działalności. Istotnym aspektem tego działania, jest księgowość i współpraca z dobrym biurem rachunkowym. Każda z form ma odrębne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, też musi być dopasowany mądrze.

Poltax Toruń – usługi

Własne biuro rachunkowe czy praca na etacie?

Czy księgowość naprawdę jest taka nudna?

Księgowość wielu osobom łączy się z mozolnym wypełnianiem tęgich ksiąg, z osobą w okularach nachyloną nad dziwnym liczydłem oraz niezrozumiałymi wyliczeniami i niezbyt obfitym wynagrodzeniem Oczywiście taki obraz pasuje raczej do ujęcia z filmu, niż do sytuacji życiowej. W zasadzie księgowa ma dostęp do profesjonalnych programów informatycznych, odręcznie w ogóle nie sporządza dodatkowych druków oraz nie zarabia przeciętnie (w szczególności jako główna księgowa w dużej firmie).

„Buchalteria” jest najważniejszym obszarem w każdym przedsiębiorstwie, chociażby w takiej sytuacji, gdy jest prowadzona zdalnie i tym samym żadna księgowa nie pracuje stacjonarnie w wyznaczonym pokoju. Do jej podstawowych zobowiązań można zaliczyć: prowadzenie rozliczeń okresowych, gromadzenie faktur, magazynowanie faktur, interpretowanie badań statystycznych, wpisywanie danych do systemu rachunkowego, liczenie opłat dla różnorodnych instytucji, m in. ZUS.

Każda księgowa ma okazję razem ze zdobywaniem umiejętności ubiegać się o awans w przedsiębiorstwie. Na sto procent najatrakcyjniejszą pracą jest praca głównej księgowej, która troszczy się o obieg środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Prócz tego zajmuje się rzeczami urzędowymi, zawiaduje pracownikami i ma pod opieką rozwój swojego wydziału.

Każda księgowa może jeszcze założyć własną działalność gospodarczą, czyli prowadzić osobiste biuro rachunkowe i we własnym zakresie obsługiwać Kontrahentów. Tutaj jednak wskazana jest zgoda Ministra Finansów – trzeba udowodnić zdobytą wiedzę w zawodzie i pozytywnie zdać test (wkrótce po skończeniu wybranych studiów). Żeby dostać pracę jako księgowa, mówiąc w skrócie nie trzeba robić dodatkowej licencji.

Księgowa – jakie wymagania trzeba spełnić?

Prowadzenie księgowości bynajmniej nie jest takie oczywiste. Musimy bezwarunkowo znać określone paragrafy, równocześnie z takimi, jakie są od kilku dni aktualne. Księgowa powinna mieć w takiej sytuacji dokładną wiedzę, gdyż na niej spoczywa głównie odpowiedzialność za środki pieniężne przedsiębiorstwa. W takim przypadku konieczne jest zakończenie studiów wyższych na kierunku księgowość, finanse czy rachunkowość (profile na poszczególnych uczelniach potrafią się trochę od siebie odróżniać). W ogóle nie chodzi tu o posiadanie stopnia magistra, ale o właściwą wiedzę. Natomiast takiej w ogóle nie możemy nabyć na pozostałych kierunkach. W odpowiednim czasie księgowa powinna zdobyć certyfikat księgowego, w przypadku kiedy ma zamiar, np. prowadzić własną firmę. O certyfikat mają możliwość zabiegać osoby mające praktyczne umiejętności w zawodzie (przynajmniej 2 lata w przypadku ukończenia szkoły średniej oraz trzy lata po zrealizowaniu studiów magisterskich bądź podyplomowych).

Księgowa oprócz umiejętności wyuczonych, powinna mieć też kompetencje „naturalne”, m. in. drobiazgowość i cierpliwość w wypełnianiu wszelakich zadań. Malutki defekt w rozliczeniach w niektórych przypadkach może mieć zgubne skutki dla wszystkich pracowników.

Czym konkretnie zajmują się biura rachunkowe?

Z usług fachowego biura rachunkowego korzystają nie tylko spore firmy (w jakich mamy kontakt ze sporym przepływem środków finansowych), lecz również mniejsze i osoby prywatne. Księgowa powinna zaoferować każdemu Klientowi usługi z zakresu wykonywania księgi wpływów i wydatków (KPIR), prowadzenia pełnej oraz częściowej księgowości, kadr i płac, tworzenia deklaracji podatkowych, a także wykonywania sprawozdań, przykładowo dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto wspomnieć, iż powinnością osoby pracującej w rachunkowości jest powiększanie wiedzy i szlifowanie umiejętności. Mówiąc inaczej, posiadanie dyplomu uczelni wyższej jest wyłącznie bazą do wykonywania owego zawodu, a zdobyte doświadczenie tym, czym możemy pozyskać sporą liczbę Kontrahentów.

Ostatnio bardzo popularna stała się „księgowość online” albo pomoc „mobilnego przedsiębiorstwa księgowego”. W takiej sytuacji Konsumenci wcale nie muszą wyruszać z budynku albo firmy, ażeby ich sprawy zostały pozytywnie załatwione. Księgowa osobiście pojawia się w ustalonym miejscu oraz pobiera wszelakie dokumenty na potrzeby obliczeń. Czasem może również posiedzieć w firmie, którą obsługuje oraz tam bezzwłocznie dokonać rozliczeń.

Własne biuro rachunkowe dla księgowych

Niezależna firma jest interesującym wyjściem dla księgowych, które od kilku lat spełniają się w takiej specjalności oraz w sumie nie pragną aktualnie podejmować zatrudnienia u kogoś. Założenie biura księgowego jest powiązane jednak z wieloma wymogami, przykładowo sporymi wkładami finansowymi. Koszt utworzenia swego biura rachunkowego jest uzależniony głównie od miejsca, w jakim miałoby ono działać. W centrum metropolii wynajęcie lokalu biurowego będzie sporo kosztowniejsze aniżeli na pograniczach. Dobrze jest wiedzieć, że przeważającą część druków można bez problemu załatwić drogą internetową. Więc mobilne przedsiębiorstwo księgowe jest rzeczywiście atrakcyjnym pomysłem, szczególnie, jeżeli właśnie zaczynamy przygodę z pracą na własną rękę. Na potrzeby otwarcia firmy księgowej wskazane są: zarejestrowanie własnej firmy, wykształcenie kierunkowe, certyfikat księgowego oraz obligatoryjne ubezpieczenie OC na kwotę przynajmniej 10 tysięcy euro.

Nie możemy sugerować Interesantom przypadkowym stawek, przykładowo takich, jakie wypatrzymy w taryfikatorach konkurencyjnych firm. Taryfikator jest zdeterminowany wieloma rzeczami: poważaniem firmy, umiejscowieniem biura oraz zakresem obsługi. Prowadzenie pełnej rachunkowości może wynosić zarówno 350 zł, jak również 2.000 zł. Naturalnie tworzy się podział na ilość rachunków.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej, wejdź w link tutaj – Biuro rachunkowe Toruń

Bezpieczne kredytowanie firm

Kredyty dla firm bez zbędnych formalności

Część banków nie dostarcza swym kontrahentom krótkoterminowych kredytów, więc takich, jakie można uzyskać w 15 minut. Każdorazowo jesteśmy zobligowani złożyć pakiet materiałów na temat przychodów, obrotów, niezależnych pożyczek albo wpisu do hipoteki (gdyż jeśli ogólnie rzecz ujmując nie będziemy mieli możliwości go uiścić, wówczas bank „zaopiekuje się” naszym dobytkiem albo kolejną przedstawianą nieruchomością). Czy istnieje jakieś inne podejście? Obok banków pożyczki są oferowane także przez instytucje pozabankowe. Określa się je jako tzw. kredyty dla firm na oświadczenie. Aby zaciągnąć wspomnianą wierzytelność, w zasadzie nie jesteśmy zobowiązani męczyć się oddawaniem nieskończonej ilości papierów. Wystarczy, że wejdziemy na witrynę internetową kredytodawcy i wypiszemy kwestionariusz kredytowy bądź skontaktujemy się przy użyciu wniosku zgłoszeniowego z ekspertem. Naturalnie nadmieniona instytucja wypatruje wyciągów bankowych z wszystkich służbowych kont za poprzednie 6 miesięcy. Jest to niezbędne, by zweryfikować naszą zdolność pożyczkową. Ogólnie rzecz biorąc oznacza to, że pożyczkodawca analizuje obroty naszej placówki oraz jej funkcjonowanie w bazach danych na temat dłużników. Na decyzję jesteśmy zobowiązani czekać jedynie parę minut. W przypadku służbowego spotkania z ekspertem, wszelakie szczegóły kredytowania ustalane są na bieżąco.

Jakie są atuty kredytów pozabankowych?

Nade wszystko fakt, że krótko mówiąc nie jesteśmy zobowiązani przedstawiać pliku dokumentów oraz czekać w nieskończoność na opinię banku. Wielkim plusem kredytów firmowych bez ZUS i US jest jednocześnie to, że fachowiec jest w stanie ogół w jasny sposób wytłumaczyć (mówiąc w skrócie nie wykorzystuje bankowych sformułowań). Bynajmniej nie ma znaczenia specjalność, w której funkcjonujemy – możemy mieć sklepik mięsny, salon SPA bądź warsztacik samochodowy. Doradca poradzi nam jeszcze w sytuacji, gdy nasza placówka jest mocno zadłużona. Jest to wyjątkowa nowina dla tych, którzy planują wziąć kredyt dla firm bez dochodu. Do innych dobrych stron należą: akceptowanie pokaźnych stawek kredytów, długoletni termin spłaty, możność przeznaczenia kredytu na którykolwiek cel i opcja otrzymania wierzytelności w przypadku, gdy nasza jednostka ledwie podjęła pracę. W rozpatrywanych przedsiębiorstwach mamy możliwość otrzymać dwa warianty kredytów: bez pokrycia oraz z zabezpieczeniem. W przypadku kredytu z zabezpieczeniem pożyczkodawca funkcjonuje podobnie jak bank, toteż kredyt musi koniecznie zostać zabezpieczony hipoteką lub innym solidnym środkiem.

Faktoring – inny sposób na poprawę strony finansowej w Twojej działalności

Płynność budżetowa jednostki jest uwarunkowana w głównej mierze od nabywców. Zazwyczaj wcale nie planują oni spłacać faktur natychmiast, tylko czynią to po wielu tygodniach, zaś niekiedy miesiącach. Faktoring bez BIK to wykup takich długów poprzez placówki zewnętrzne, jakie oferują przykładowo usługi kontroli płatności lub robienie podsumowań. Nasza placówka może posiadać długi, gdyż nie jest to ważne przy tejże usłudze. Ogólnie wyróżnić można kilka podtypów faktoringu:

Faktoring globalny (bez regresu) – jednostka faktoringowa chce przejąć pełną odpowiedzialność za „pożyczki” klienta. Nasza instytucja bierze należność za fakturę (niejednokrotnie 90% ceny).

Faktoring niekompletny (z regresem) – oznacza na dobrą sprawę wzięcie kredytu w instytucji faktoringowej, bowiem w przypadku ruiny zadłużonego, to faktorant jest odpowiedzialny za rezultaty nie pokrycia za towar lub usługę w terminie.

Faktoring przeciwny – jest stworzony pierwszorzędnie dla placówek, jakie w nazbyt krótkim terminie powinni uiścić za wyrób bądź usługę.

Faktoring łączony – to skonsolidowanie dwóch fundamentalnych modeli faktoringu. Może bazować m. in. na tym, iż firma nabywająca zadłużenia będzie odpowiedzialna za upadłość odbiorcy wyłącznie w 50 %. Kredyt klienta jest rozszczepiony na dwie firmy, zatem każda spośród nich będzie musiała właściwą sumę pokryć.

Faktoring dotyczący wysyłek za granice (faktoring dla firm transportowych) – w takim przypadku chodzi o uzyskiwanie wierzytelności Interesantów o randze międzynarodowej z tytułu umów eksportowych. W skrócie – jednostka faktoringowa monitoruje kontrahentów będących w innych krajach, oraz przeprowadza proces odzyskania należności. Dobrze jest zwrócić uwagę na to, iż faktor ogólnie rzecz ujmując nie będzie sponsorował reeksportu do krajów wzmożonego zagrożenia, m in. na Białoruś.

Pozytywne strony faktoringu

Kluczową korzyścią takiego wyjścia jest maksymalizacja zdolności pieniężnej naszej placówki. Dokładnie wiemy, w którym czasie zdobędziemy pieniądze oraz mamy możliwość przez to szczegółowo przewidywać wszystkie rozchody. Nie powinniśmy niepokoić się, iż klienci wcale nie zapłacą w terminie oraz co istotne – w zasadzie nie potrzebujemy marnotrawić czasu na to, aby ich popędzać. Dzięki faktoringowi mamy możliwość w przejrzysty sposób obniżyć zagrożenie wykonywania działalności gospodarczej. Innymi słowy – wcale nie musimy nieprzerwanie rozpamiętywać o tym, iż na skutek zadłużonych nabywców sami będziemy musieli zamknąć placówkę. Ważnym pozytywem jest łatwość wyprzedawania wyrobów bądź usług z dalszym okresem płatności. Z takiej postaci fundowania mogą zaczerpnąć również średnie instytucje, jakie bynajmniej nie mają zdolności kredytowej.

Dużo więcej wiadomości wynajdziesz tu – Faktoring bez BIK