Archiwum kategorii: Prawo

Pranik -sprawy rodzinne

Rozwód – Jak wygląda i czy trzeba bać się rozprawy?

Co faktycznie naprawdę będzie miało miejsce w trakcie postępowania sądowego? Czy sąd stawia tylko niekomfortowe zapytania? W jaki sposób przyszykować się do sprawy rozwodowej, aby otrzymać rozwód? Rozpocznijmy od tego, iż dziś rozprawy w kwestii rozwodów nie są rzadkością. Mnóstwo mieszkańców miast i wsi z czasem zauważa swój błąd, który popełnili w sprawie wyboru partnera. Nierzadko partner zdradza albo zaciąga długi, nadużywa napojów wysokoprocentowych lub innych środków odurzających czy zamęcza psychicznie. W tej sytuacji każdy spośród nas ma uprawnienie złożyć pozew o rozwód oraz oczekiwać potrzebnego wyroku sądu. Czyhanie na korytarzu sądowym na zapoczątkowanie rozprawy prawdopodobnie jest wyjątkowo stresujące. Nie ma się tymczasem czego bać. Wystarczy mieć minimalną wiedzę w temacie tego, kto oraz o co będzie wyraźnie na niej pytał. Jeśli odczuwamy, iż na własną rękę wcale nie damy sobie rady, należy wówczas zwrócić się do adwokata rozwodowego, który w pierwszej kolejności pomoże nam uzbierać wszystkie potrzebne papiery.

Postępowanie w sprawie rozwodu przeprowadza zwykle trzech sędziów, z czego zajmujący centralną pozycję jest sędzią prowadzącym, a dwaj na brzegach – to sędziowie ławnicy. Wszystko będzie miało miejsce bez współudziału publiki, więc z wyjątkiem sędziów, partnerów oraz plenipotentów nikogo więcej absolutnie nie powinno być na sali. Bynajmniej nie musimy się zatem martwić, że znajoma z firmy dowie się za dużo o naszym związku albo o tym, co stało się z naszymi dziećmi. Pozostałymi szczeblami rozprawy są: wypytywanie małżonków, przesłuchiwanie obserwatorów zdarzeń, przesłuchanie małżonków oraz w końcu – ogłoszenie orzeczenia.

Co dzieje się podczas pierwszej rozprawy rozwodowej?

Na pierwszej sprawie rozwodowej sąd przeważnie zapoczątkowuje od zadawania generalnych pytań. Czy współmałżonkowie prowadzą razem dom? (jeśli nie, wówczas sędzia pyta od kiedy tak to wygląda); jak konkretnie prezentuje się sytuacja z dziećmi? (czy osiągnęły pełnoletność, kto dzisiaj trzyma nad nimi opiekę, jeśli matki lub ojca w tym domu praktycznie w ogóle nie ma); czy wcześniej toczyły się wobec któregokolwiek spośród partnerów rozprawy familijne? Czy jest w ogóle jakaś perspektywa na uchronienie małżeństwa? Po tychże zapytaniach sąd przechodzi do wysłuchania najbliższych. Ma możliwość to wykonać na pierwszej rozprawie bądź dopiero na drugiej. Na początku przesłuchiwani są krewni strony powodowej, a po czym – strony pozwanej. Od ilości obserwatorów zdarzeń uzależniona jest liczba rozpraw, a każda ze stron ma możliwość zwracać się do nich z pytaniami. Kiedy wszyscy będą już przesłuchani, w takiej sytuacji sąd przechodzi do wysłuchania współmałżonków. Mają sposobność oni zademonstrować indywidualny punkt widzenia, odnieść się do tego, co rzekł któryś z obserwatorów bądź sam partner.

W jakiej sytuacji sąd może nie orzec rozwodu?

 • Wtedy, gdy ucierpiałoby na wyroku dobro dziecka, głównie niepełnoletniego
 • Stałoby to w niezgodzie z wytycznymi współżycia społecznego
 • Rozwodu pożąda tylko winowajca współmałżonek, np. ten który dopuścił się nielojalności (drugi małżonek musi zaprezentować aprobatę na rozwód)

W czym może pomóc nam adwokat rozwodowy?

W sporej ilości sprawach ma możliwość pomóc nam prawnik, głównie jeśli zmierzamy do tego, żeby sąd zawyrokował winę jednej ze stron za rozpad związku. Powinniśmy się również do niego udać wówczas, jeśli: strony zajmowały wspólny inwentarz, a jedno spośród nich ma działalność gospodarczą w stanie upadłości; zamierzamy, ażeby zostały zasądzone alimenty na drugiego małżonka bądź na dzieci; planujemy mieć wyłączną zwierzchność rodzicielską bądź planujemy pozostałej stronie zmniejszyć związki z dzieckiem; sprawa domaga się orzeczenia systemu wykorzystywania ze wspólnego lokalu, jego rozdziału bądź przyznaniu go jednemu spośród współmałżonków; należy zawyrokować rozdział całego dobytku. Adwokat ma możliwość nam pomóc nie tylko w sytuacji rozwodu, lecz też w trakcie separacji. Należy pamiętać, iż rozwód oraz separacją oznaczają dwie rozmaite sprawy, które owszem są zbieżne, lecz różnią się „wynikami”. Werdykt trybunału o rozwodzie przyczynia się do tego, iż małżeństwo przestaje istnieć. W przypadku separacji małżeństwo jeszcze istnieje formalnie. Osoby, które postawiły na separację, z dowolnych powodów nie chcą zdecydować się na rozwód, np. jeśli są religijne bądź mają na wychowaniu młodociane dzieci. Występuje też coś takiego, jak separacja faktyczna, gdzie mąż oraz żona żyją osobno, mianowicie nie zasiedlają tego samego mieszkania.

Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Obligatoryjnie trzeba nosić w torbie wszelkie wskazówki obciążające przeciwną stronę, jeśli zależy nam na stwierdzeniu całkowitej winy. Powinny to być zdjęcia, krótkie wiadomości telefoniczne, wiadomości multimedialne czy materiały audio-wizualne. Trzeba potwierdzić, iż małżonek, np. dopuścił się zdrady lub dalej nadużywa napojów wyskokowych. Skoro staniemy przed sędzią nie mając dowolnych dowodów w tej materii (bądź nie mając świadków wydarzeń) uzyskanie rozwodu potrafi trwać niezwykle przewlekle. Rozpoznanie trybunału będzie opierało się na wysłuchaniu stron i obserwatorów zdarzeń. Jeśli potrzebujesz dobrego prawnika, to wejdź w ów odnośnik – Rozwody

Notariusz

Jak stworzyć testament?

Sporządzenie testamentu służy przekazaniu zebranego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, w jakim przedstawia się konkretne osoby, jakie uzyskają spadek. Żeby dokument był pełnoprawny musi wypełnić parę warunków zawartych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba zamierzająca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i spisać go samodzielnie przy pełnej świadomości czynu. Testament skutkuje jedynie w momencie otwarcia spadku, czyli po zgonie spadkodawcy. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na podstawie testamentu jest niemożliwe. Zgodnie z przepisami testator ma prawo spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Trzy formy testamentu

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi spisać pełną treść testamentu odręcznie i uzupełnić go pełną datą i podpisem. Bardzo istotne jest, aby z treści w pełni dało się wnioskować, komu przekazany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go najczęściej jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność dokumentu. Testamenty własnoręczne są przeważnie kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie prawidłowy . Przygotowuje się go w towarzystwie dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz składają podpisy uwierzytelniające przygotowanie dokumentu. Innym dowodem jest też protokół spisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wówczas, kiedy istnieje prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać przekazany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać spisany, po czym podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament okaże się nieprawomocny jeżeli testator spisze go pod przymusem lub w wyniku błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie i z własnowolnie. Co do zasady testament określa wolę jednej osoby, dlatego nie może zostać spisany przykładowo wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz ma za zadanie odmówić spisania testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy testator oświadcza wolę pod przymusem lub nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Jeśli nie ma co do tego wątpliwości, na równi z główną zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny pod względem prawnym i ważny, wyróżniamy również inne zyski płynące z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno być trudne, a ponadto jego treści będą łatwe w odbiorze i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku konfliktów między spadkobiercami oraz osobami trzecimi, jakie nie będą zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają tylko odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu lub zgubi, bez większych trudności można uzyskać następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba przygotowała testament jest ukryta do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, aby w chwili otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem będzie ten sporządzony jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W nowym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się unieważnienie wcześniejszego. Jeśli nie będzie tego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament zostać odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Notariusz – Ważne pełnomocnictwa

Praca notariusza składa się z bardzo rozległych działań, jakie wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek oraz transakcji nieruchomościowych, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, zasadniczym zadaniem każdego notariusza jest dbałość o słuszne interesy stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale także ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz musi odmówić udzielenia pomocy notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne są dowodem przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie rozległy zakres działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to też sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem prawa do spadku po zmarłej osobie w formie dokumentu. Do sporządzenia takiego potwierdzenia potrzebne jest wypełnienie paru warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy także osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszelkie wyciągi, odpisy i kopie mogą zostać porównane z autentykami i zatwierdzone w kancelarii notarialnej. W przypadku dokumentów, notariusz może poświadczyć czas i datę ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród licznych zadań notariusza, jest także doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Osoba, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie pisemnej albo ustnej. Notariusz dostarcza dokument i spisuje protokół z całego procesu. Jeśli storna przeciwna chce odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W różnych przypadkach tok wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą budowę i nie może zostać zamieniony na sprawozdanie lub notkę urzędową. Zazwyczaj notariusz sporządza protokoły z różnych zgromadzeń walnych organizacji społecznych oraz z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest czeków i weksli jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz przygotowuje protest w momencie, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zazwyczaj protest zapisuje się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy dotyczy to czynności notarialnych. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na nośnikach informatycznych. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, gdzie zapisane są najistotniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Tylko osoba wspomniana w protokole może odzyskać przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginały aktów notarialnych muszą pozostawać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie opuszczają kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci muszą je uzyskać na przykład do przedstawienia określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest ścisłą kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, jednak musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Opracowany dokument wstępny pozwala stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, zanim podejmą konkretne działania. Zazwyczaj pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu ewentualnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Sporządzony projekt nie posiada mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, które wliczają się w skład ustanowionych prawem o notariacie czynności. Dotyczy to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszelkie dokumenty zawierane przez notariusza mają charakter urzędowy. Co ważne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedyną sytuacją, kiedy notariusz musi odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Taka czynność notarialna należy do jednej z najbardziej obszernych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne są poświadczeniem dokonania czynności prawnej i z tego względu obejmują szeroki zakres działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z nieruchomościami i działkami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to też sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się zgłosić również po oświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu konieczne jest wypełnienie kilku wymogów. Między innymi w czasie tworzenia aktu na miejscu musza się znaleźć wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być jedyny taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie może dokonać czynności. Wykonany akt notarialny ma równą moc prawną jak postanowienie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach dotyczących zgodności dokumentów i podpisów. Wszelkie odpisy, wyciągi i kopie mogą zostać porównane z autentykami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Co więcej poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych powodów nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Jednym z wielu zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a sam dokument może przynieść skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dołącza się do protokołu. Dowodem dostarczenia jest wypisane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być udokumentowany przez protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny ma właściwą budowę i nie może zostać zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz spisuje protokoły z różnych walnych zgromadzeń organizacji społecznych i z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Sporządzenie protokołu jest również konieczne, gdy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest dokumentem urzędowym, który pozwala na rozpoczęcie żądania sumy wekslowej. Notariusz sporządza protest w momencie, gdy osoby, które podpisały weksel nie spłacają swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dołącza się do weksla albo na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz może przyjąć na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych wypadkach – z reguły, gdy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe lub dane na informatycznych nośnikach. Tą czynność notarialną potwierdza protokół, w którym zawarte są najistotniejsze informacje. Uwzględnia on dane osób oraz wartości, a także kryteria wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może odzyskać wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przechowywania. Z tego powodu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wystawia odpis, wypis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a odpisy i wyciągi skróconymi formami. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi zawierać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz przygotowuje projekty dokumentów na prośbę stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zaznajomienie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą konkretne działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i zauważeniu potrzebnych zmian, by czynności notarialne były zgodne z interesem stron. Skończony projekt nie ma mocy prawnej, ponieważ nie jest notarialnym aktem.

 

 

Adwokat – Prawo karne i wykroczenia

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają roztropności oraz rzetelności. Godne reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego działań. Każda sprawa, gdzie ktoś jest podejrzany lub oskarżony o przekroczenie praw opisanych w kodeksie karnym oraz innych ustawach zalicza się do szerzej pojmowanych spraw karnych. Można je podzielić na mniejsze kategorie, które opisują rodzaje przestępstw: sprawy powszechne, skarbowe, gospodarcze, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie sprawy karne są osądzane według takich samych zasad i żadna nie jest wyjątkiem.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy karne, to przestępstwa, z jakimi adwokaci mają do czynienia najczęściej. W tej grupie znajdują się przestępstwa, które mają szczególny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Z reguły są to przestępstwa z zakresu ruchu drogowego, na przykład jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc pokrzywdzonym jak i sprawcom. Adwokaci trudnią się również sprawami tyczącymi się posiadania narkotyków, a także wyłudzeń oszustw, kradzieży lub fałszerstw – również w przypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, powodują znaczną szkodę wobec osób poszkodowanych, czyli negatywnie oddziałują na ich zdrowie fizyczne lub psychiczne i na ich życie. Są to: pobicia, rozboje, przestępstwa na tle seksualnym, a także zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najprostsze karne sprawy powszechne wynikają z pomówień i ze zniesławienia.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego zaliczają się do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć niekorzystny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami z zakresu gospodarki pośród innych zadań reprezentacyjnych, pilnują też tego, żeby procedury sądowe jak najmniej rzutowały na pozycję, renomę i interesy firm. Gospodarcze sprawy karne dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich czynności mających na celu szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla przedsiębiorstw mogą wywoływać wszelkiego typu oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia kredytów albo dotacji. Zazwyczaj prowadzone przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą również malwersacji finansowych – w tym też przez internet oraz czynnego lub biernego łapownictwa, zwłaszcza kiedy ma przekonywać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest też dostępna w sprawach zamówień i przetargów publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Z reguły skarbowe sprawy karne są skutkiem niepoprawnego wykonywania rozliczeń podatkowych. niewłaściwe prowadzenie rozliczeń zwykle nie pochodzi z niewiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne oddaje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest też zasadne , gdy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wyrządzenia szkody i ze względu na wzmożony nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest głównie niezbędny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Także kiedy w trakcie postępowań kontroli skarbowej zostają udowodnione zarobki z tajnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd należy dopominać się poprawa deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane prawomocnym wyrokiem i chcą w związku z tym wykonać pewnie działania. Są to więc sprawy powiązane z sposobem oraz wymogami wykonywania wyroku i zapłatą grzywny albo wywiązywaniem się z obowiązków, określonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w ubieganiu się o korzystniejsze warunki kary. Najpopularniejszymi karnymi sprawami wykonawczymi są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego warunkowego zwolnienia albo przerwy w podawaniu się karze więzienia. Zwykle skazani również ubiegają się o wydanie kary łącznej w przypadku, jeśli dokonanych zostało więcej wykroczeń przed poznaniem wyroku lub zmianę sposobu odbywania kary, np. przez użycie dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, w których osadzony żąda zadośćuczynienia od aresztu śledczego, jeśli jego stan zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na marne warunki w celi. Adwokat może także wypracować rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Przypadki o najmniejszej szkodliwości społecznej zaliczają się do kategorii karnych spraw wykroczeniowych. Mimo to rezulataty tych działań mogą być dla sprawców znaczące i zawierać takie środki karne jak na przykład: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często zaliczane są tu też wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej istotne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mierzą się w tej kwestii z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz ze śmieceniem. Karne sprawy wykroczeniowe to również niewłaściwe usuwanie odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo prowadzenie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Te sprawy, chociaż są mniejszej wagi podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w przypadku innych przestępstw.

Zawieszenie i przywrócenia prawa do opieki

Władza rodzicielska to obowiązki i uprawnienia rodziców względem małoletniego dziecka, obejmujące przede wszystkim obowiązek wychowywania i reprezentowania dziecka i zarządzania jego majątkiem. Komponentami sprawowania opieki nad dzieckiem są obowiązek alimentacyjny, prawo do osobistej styczności z dzieckiem i prawo do dziedziczenia.

PRZYZNANIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

Rodzic starający się o prawo rodzicielskie ma obowiązek zaświadczyć w trakcie procesu sądowego, że ma predyspozycje materialne do podjęcia opieki nad dzieckiem, co oznacza stałe zatrudnienie, stałe miejsce zamieszkania i zarobki wystarczające do utrzymania. Niezbędne jest też potwierdzenie bycia odpowiedzialnym i troskliwym rodzicem, który zagwarantuje dziecku lepszą opiekę W przeciwieństwie do byłego małżonka.

W ocenie, któremu z rodziców przyznać władzę rodzicielską, sąd powinien w głównej mierze kierować się korzyścią dziecka. W tej sprawie ważny jest wiek dziecka, związek uczuciowy z rodzicem, jak również otoczenie, w jakim dziecko będzie wychowywane.

W tym celu sąd posiłkuje się opinią przygotowaną przez biegłego psychologa, która sporządzana jest na bazie badania rodziny. Cennym dowodem będą również zeznania świadków, na przykład znajomych lub rodziny, posiadających wiedzę na temat dotychczas sprawowanej opieki.

Nie­za­leż­nie od wła­dzy ro­dzi­ciel­skiej, ro­dzi­ce oraz ich dziec­ko ma­ją prawo utrzy­my­wa­nia ze so­bą kon­tak­tów, chyba, że sąd zdecyduje inaczej.

Kwe­stię ustalenia wspólnych kon­tak­tów ro­dzi­ce mało­let­nie­go dziec­ka muszą usta­lić wspól­nie, mając na uwadze jego dobro.

KIEDY DOCHODZI DO PROCESU O WŁADZĘ RODZICIELSKĄ ?

Najczęstszym czynnikiem wezwania w tej kwestii adwokata jest rozwód lub separacja. Jest umotywowana niemożliwość wspólnego pełnienia opieki, sposobu wychowywania dziecka, w głównej mierze kiedy między rodzicami dochodzi do konfliktu, a ich stosunki są na złym poziomie. Prawnik wnosi sprawę na rzecz jednej strony o przyznanie opieki nad dzieckiem dla swojego klienta i ograniczenie jej względem drugiej strony. Z uwagi na ciężki charakter tego rodzaju procesów warto zaangażować dobrego prawnika.

CO MOŻE WYPRACOWAĆ ADWOKAT W SPRAWIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ ?

Plan wychowawczy

Zazwyczaj najlepszym metodą z punktu widzenia dziecka jest ciągła obustronna władza rodzicielska obojga rodziców. Wymaga to sporzadzenia porozumienia o sposobie wykonywania obowiązku oraz zapewnienia współdziałania opiekunów. Porozumienie opracowuje prawnik, lecz może też powstać w postaci zaprotokołowanej deklaracji w trakcie rozprawy.

Istotna jest treść porozumienia, obejmująca informacje takie jak: wszystkie miejsca pobytu dziecka, ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem oraz postanowienia jakie decyzje rodzice będą ustanawiać wspólnie, a jakie oddzielnie. W zakresie porozumienia adwokat może dodać dopełniające uzgodnienia, na przykład dotyczące alimentów.

Kiedy rodzice mają problem z wypracowaniem zgodnego planu wychowawczego, prawnik może pomóc im jako bezstronny mediator. Może to ułatwić wzajemne zrozumienie i ustalenie najlepszego rozstrzygnięcia dla dobra dziecka i przygotowanie odpowiedniego dokumentu.

Wynikiem tego porozumienia, jest zachowanie przez rodziców tych samych praw i obowiązków oraz podobnej, ale niekoniecznie tej samej ilości czasu spędzanego z dzieckiem. To równa się z tym, że dziecko posiada różne miejsca pobytu i żyje na zmianę u {obydwu} rodziców.

Ograniczenie opieki nad dzieckiem

W przypadku, gdy rodzice nie daja rady przygotować zgodnego porozumienia, w takiej sytuacji sąd wydaje werdykt na bazie uzyskanych opinii i dowodów. Władza rodzicielska może zostać przynane tylko jednemu rodzicowi umniejszając obowiązki i prawa drugiego. Taka możliwość istnieje jednak tylko w sytuacjach: separacji, rozwodu lub zagrożenia dobra dziecka. Rodzic ma także możliwość wystapienia o ograniczenie praw rodzicelskich drugiej strony za pośrednictwem prawnika.

Pozbawienie opieki nad dzieckiem

W skrajnych sytuacjach można starać się o absolutne odebranie władzy rodzicielskiej. Taki wniosek może zostać sporządzony przez prawnika, kiedy użyte uprzednio lżejsze środki nie poprawiły sytuacji dziecka, lub gdy rodzic przekracza swoje uprawnienia to jest dochodzi do molestowania, znęcania się. Także w sytuacji gdy rodzic rażąco zaniedbuje swoje obowiązki względem dziecka i brakuje zainteresowania i kontaktu z dzieckiem albo kiedy rodzic nie może sprostać swoim obowiązkom na przykład w wyniku choroby czy kary więzienia.

Musi to jednak być ciągłe na długi okres czasu, kiedy te czynniki zanikają można starać się o odzyskanie praw.

Zawieszenie władzy rodzicielskiej

Zdarza się, że przeszkoda zakłócająca rodzicowi opiekę nad dzieckiem jest krótkotrwała. W takiej sytuacji można wystąpić o zawieszenie władzy rodzicielskiej. Takie okresowe zatrzymanie praw i obowiązków rodzicielskich dotyczy między innymi reprezentowania i wychowywania dziecka i kierowania jego majątkiem. Zawieszenie jest takie samo jak, pozbawienie prawa do opieki nad dzieckiem, choć łatwiej jest je uchylić.

Przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem

Decyzja o odebraniu albo zawieszeniu władzy rodzicielskiej nie jest nieodwołalna. Można wystąpić o zwrócenie praw w każdej chwili. Do przywrócenia prawa do opieki nad dzieckiem wymagana jest sądowa rozprawa. Adwokat pomaga zaświadczyć, że dotychczasowe problemy nie są już aktualne, a dla dobra rozwoju dziecka, udział rodzica w procesie wychowawczym to konieczność.

Kontakt z kancelarią: www.adwokat-torun.eu

Kancelaria notarialna – zarys historyczny i czasy współczesne

W naszym kraju bycie notariuszem jest bardzo pożądane, albowiem bynajmniej nie mamy do czynienia jedynie z – jak to się często powiada – stroną, jakiej mogą zaufać komórki społeczne, ale równolegle kimś, kto doskonale odnajduje się w skomplikowanych paragrafach. Notariusz powinien czuwać nad interesami swoich Kontrahentów i dbać o wszystkich najlepiej jak potrafi. Podstawowe zapytanie – które problemy zawierzymy kancelarii notarialnej i czy uszczupli to poważnie nasz budżet? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Zacznijmy od krótkiej notki historycznej. Jak wynika z legendy – notariat w Polsce miał pojawić się w dwunastym stuleciu, czego mają dowodzić nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Mamy za to pewność co do wydarzenia, kiedy to papież Marcin IV upublicznił decyzję upełnomacniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został przygotowany przez notariusza Budzisława, działającego z ramienia kancelarii arcybiskupiej. Następne dokumenty ukazywały się bez ustanku po 1309 r. Notariat nad Wisłą przybrał na znaczeniu szczególnie w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Krzyżakami negocjacje zobowiązujące do przedstawienia miarodajnych dokumentów oraz pozostałych poświadczeń notarialnych. W tym samym okresie zaczęły funkcjonować statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat odczuwalnie rozkwitł, a bardzo ważną funkcję miał także gdy byliśmy pod zaborami, czyli w czasie 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był wówczas osobą zaufania publicznego, a wszystko przez to, że był kojarzony z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, upłynęło piętnaście lat zanim powstało Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, lecz II wojna światowa i czasy próby odbudowy po wojnie skutecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, notariusze byli urzędnikami państwowymi, obciążanymi przez lata kolejnymi obowiązkami, na przykład prowadzenie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odmieniło się 14 lutego 1991 roku, w momencie, w którym polski Sejm RP uchwalił ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Niejednokrotnie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – dotyczy notariuszy, których obecnie w naszym kraju będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Doświadczony notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale po pierwsze, troszczy się o najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego najważniejszym celem jest dążenie do zabezpieczenia interesów prawnych każdego Zleceniodawcy i m.in. z tego powodu w czasie realizacji powierzonego zadania powinien wykazać się szczególną sumiennością i precyzją. Zatrudniony w kancelarii notarialnej to także człowiek, któremu Zleceniodawcy powierzają swoje tajemnice oraz problemy i co za tym idzie jedną z wyróżniających cech, którą gwarantuje uznana na rynku kancelaria notarialna jest pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, ale warto dowiedzieć, czy pracownik kancelarii notarialnej, któremu pragniemy przekazać niebagatelne dla Was sprawy, ma systematycznie uzupełnianą, fachową wiedzę. Zbadajmy także, czy kancelaria notarialna daje nam bezpieczeństwo każdej transakcji. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez stresu przechowamy istotne dokumenty, pieniądze oraz papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne winny być wykonywane w renomowanej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kancelaria notarialna – co z mieszkaniem?

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – które dokumenty będą niezbędne oraz jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Będzie to niezbędny etap, ponieważ przekazanie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie będzie miało racji bytu.

Odczuwalnie więcej istotnych zaświadczeń powinien do notariusza przysłać ten, kto ową nieruchomość sprzedaje. Jeśli chodzi o nabywcę, jest to dosyć niedługa lista, gdzie znajdziemy pieniądze, dokument tożsamości, NIP i jeśli jest taka potrzeba zaświadczenia z banku, określające wysokość kredytu, przeznaczonego na zakup nieruchomości.

Gdy mówimy o sprzedającym – jest tego sporo, więc nie wahajmy się zadawać pytań notariuszowi. Wyjaśnienie Wam, jakie dokumenty powinniście dostarczyć powinno być jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobi. Do najbardziej kluczowych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz ma obowiązek sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one jasne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Zadbanie o to, aby wszystkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były właściwe to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Pomoc prawnika w sprawie nękających firm windykacyjnych

Jak wygląda „ściąganie” długów przez firmy windykacyjne?

Pokaźna ilość spółek dochodzących wierzytelności jest prowadzona przez osoby, które zakończyły studia z zakresu prawa ogólnego, lecz nie mają aplikacji. Z tego względu mają orientacyjną wiedzę z zakresu polskiego prawa cywilnego. Uzyskiwanie rozmaitego typu długów wymaga pełniejszego poświęcenia oraz wyczucia, jakiego po prostu nie można uzyskać przy użyciu innych rozwiązań, jak na stażu w kancelarii prawniczej u wyuczonych przyjaciół po fachu. W tym przypadku niezastąpiony jest adwokat, który naturalnie będzie miał świadomość, które czynności należy podjąć. Firmy dochodzące wierzytelności nierzadko nie dostają żadnej „przedpłaty” oraz wyrażają zgodę tylko na odsetek od pobranej wierzytelności. Zazwyczaj jest to od 15% do 50% całkowitej kwoty. To oczywiście fakty dotyczące Odbiorców. Oni po prostu nie muszą naprawdę robić żadnych kroków, poza wyczekiwaniem na wypłacenie części zadłużenia poprzez omawianą spółkę. A co w niniejszym momencie ma miejsce z dłużnikiem?

Nierzetelne firmy, czyli tysiące wezwań do zapłaty

Warto jest w aktualnym miejscu zidentyfikować dwie sprawy: gdy któraś osoba ledwo co stała się dłużnikiem i długi przedawnione, jakich nie trzeba opłacać. Jeśli chodzi o świeże wierzytelności, to pożyczkobiorca musi obowiązkowo uregulować długi pod rygorem procesu sądowego, wręczenia werdyktu, zabrania majątku przez komornika oraz w efekcie opłacenia dużo wyższej kwoty aniżeli początkowa. Jeżeli chodzi o wierzytelności przedawnione, wtedy absolutnie nie trzeba płacić wierzytelności – taką instrukcję zdobędziemy od jakiegokolwiek prawnika. Niestety część spółek dochodzących zwrotu długów nie wnosi już o uregulowanie owego zadłużenia, lecz zastrasza trasatów złymi konsekwencjami ich nieuiszczenia. Dokonują tego przy użyciu listów, które co chwilę lądują w skrzynce, kilkunastu informacji e-mail i nieprzyjemnych kontaktów telefonicznych z numerów zastrzeżonych. Nierzadko dokumenty są sformułowane w taki sposób, aby trasat wpadł na to, iż naprawdę powinien coś uiścić. Pełno w nich osobliwych dla „typowego zjadacza chleba” wyrażeń typu „sekurytyzacja” i „fundusz zamknięty”. Co właściwie w tej okoliczności należy zrobić?

Kiedy faktycznie mamy dług do zapłacenia

Wówczas musimy odebrać pozew o spłacenie należności z sądu (o ile długu już wcześniej nie pokryliśmy). Jakiegokolwiek powiadomienia z sądu nie można lekceważyć, bowiem po pewnym okresie (zatwierdzenie) ma ono moc wykonawczą. Kiedy informacje uwzględnione w pozwie są fałszywe bądź dołożono do pozwu fałszywe dokumenty – tym bardziej musimy zareagować. Wierzyciel ma podstawę, aby się asekurować, przykładowo gdy doszło do przeterminowania wierzytelności. W niniejszej okoliczności należałoby zaczerpnąć z usługi prawnej albo iść do wyszukanej Kancelarii Adwokackiej w Bydgoszczy, która objaśni nam, które działania będą najodpowiedniejsze. Cesjonariusz, jaki dochodzi własnych należności, ma obowiązek pokazać w trakcie sprawy w sądzie dowody, przykładowo wypisany mandat za jazdę komunikacją miejską bez biletu.

Długi przedawnione – to takie, których nie trzeba spłacać

Spółki ściągające długi nie mają zwyczajnie jakichkolwiek zezwoleń. Posiada je trybunał, sekwestrator, pełnomocnik – jednakże nie instytucja zajmująca się egzekwowaniem przedawnionych wierzytelności. Jeśli zatem otrzymaliśmy przywołanie do zapłaty od przedstawionego podmiotu, nie można realizować tychże czynności:

1. Po prostu nie wolno reagować na pisma, e-maile oraz odbierać telefonu, bo będzie to jednoznaczne z trwaniem zadłużenia (jakiego w ogóle nie należy pokrywać)

2. Jeżeli opisana spółka kontaktuje się telefonicznie, powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, iż pełna debata będzie zarejestrowana – a to w dużej części przypadków może właśnie negatywnie wpływać na naszą sprawę. Więc nie dawajmy się nagrywać, wcale nie wchodźmy w zbędne debaty z windykatorami pracującymi w centrum obsługi telefonicznej. Najzwyczajniej w świecie skończmy połączenie, zwłaszcza jeżeli nie jest w ogóle widoczny numer telefonu.

3. Nie dajmy się zastraszyć! W sytuacji przedawnionych wierzytelności nigdy nie wysyłajmy podań odwoławczych, próśb zwracania długu w składkach ratalnych, pomysłów wstrzymania terminu wypłaty wierzytelności etc. Absolutnie nie dajmy się również nabrać na negocjacje, zatem „promocje” i „upusty” odnoszące się do przedawnionych zadłużeń.

4. Po prostu nie wysyłajmy jakiejkolwiek ilości pieniędzy na rachunek bankowy placówki windykacyjnej, choćby jednej złotówki. Bo w takiej sytuacji rozpocznie się cała machina odzyskiwania zadłużeń. Sfinansowanie choćby niesłychanie niewielkiej ilości pieniędzy jest jednoznaczne z tym, iż dług honorujemy.

5. Jeżeli przyjęliśmy niezrozumiałe zaświadczenie, zwróćmy się do adwokata, który objaśni nam szczegółowe jego fragmenty.

Trzeba także mieć na uwadze o tym, iż zadłużenia nieprawomocne możemy opłacić dobrowolnie. Pieniądze nie znajdą się jednak na koncie źródłowego kredytora, lecz placówki, jaka niniejszy dług w późniejszym okresie odkupiła. Trzeba w niniejszym przypadku zadać sobie podstawowe pytanie: czy tak należy robić? Uiszczenie prawdziwemu wierzycielowi przestarzałego długu posiada sens, lecz płacenie firmom, jakie od siebie nawzajem zakupują długi oraz liczą na ekspresowy rezultat – chyba nie. Szczególnie, iż część akceptuje liczne naruszenia polskiego kodeksu.

Jeśli zaciekawił Cię powyższy problem oraz pragniesz ujrzeć, jak na przykład prezentuje się fachowa strona internetowa pełnomocnika, możesz kliknąć tu – www.adwokat-bydgoszcz.eu

Ubiegasz się o odszkodowanie? Wybierz profesjonalnego adwokata

Nierzetelne firmy odszkodowawcze – jak się przed nimi bronić?

„Specjaliści” od rekompensat prawnicy posiadający tylko ogólną wiedzę z niniejszego obszaru, biura zajmujące się zadośćuczynieniami bez żadnej historii – to jedynie wybrane podmioty, jakie zajmują się – nie bójmy się tego zakomunikować wyraźnie – wyzyskiwaniem Petentów. Kim konkretnie są? To ofiary wypadków komunikacyjnych, przeoczeń medycznych, pacjenci leżący przez bardzo długi okres w szpitalu wskutek ciężkiej operacji, podwładni firm, którzy mieli nagły wypadek przy pełnienia obowiązków. Problemy z pozyskaniem zadośćuczynienia ujawniają się już po podważeniu wypłacenia go poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe, potem jest jeszcze ciężej. Niekiedy taka agencja wskazuje poszkodowanemu tzw. kancelarię odszkodowawczą, która „bez wątpienia pomoże odebrać sprawiedliwe odszkodowanie”. W końcu w ogóle nie potrafi nic zrobić bez adwokata, bo wyłącznie on ma uprawnienia, aby występować podczas rozprawy sądowej jako obrońca. Te osoby, które skorzystały z oferty „ekspertów od odszkodowań”, straciły mnóstwo pieniędzy, czas i nerwy. Co uczynić, by mówiąc w skrócie nie dać się nabrać?

Absolutnie nie zawieraj na miejscu umowy, przeanalizuj ją z adwokatem

W kwestii uzyskiwania odpowiedniego zadośćuczynienia zupełnie nie możesz się spieszyć. Jeśli dojdziesz do kancelarii odszkodowawczej, oceń wnikliwie warunki umowy – najlepiej weź ją z sobą do domu. Ekspert, który nie da Ci powoli rozszyfrować wszystkich punktów umowy, krótko mówiąc nie jest godzien Twojego czasu…ani wydatków. Lepiej wybierz skuteczną Kancelarię Adwokacką z Torunia, która dokładnie objaśni Ci wszelkie fragmenty, które ulokowane są na piśmie. Naturalnie profesjonalny, kompetentny oraz uczciwy adwokat siądzie z Tobą przy umowie oraz stopniowo wyłoży to, czego zupełnie nie rozumiesz. Bez wątpienia kancelarie, jakie cieszą się uznaniem oraz zachęcającą oceną kolejnych Interesantów, również powinieneś wziąć pod uwagę. Nieustannie analizuj do kogo w istocie się zgłaszasz po pomoc!

Umowę musi skonstruować adwokat, a nie „dowolna” kancelaria

Gdy jednak zrobiła to kancelaria odszkodowawcza, w takich okolicznościach trzeba bezzwłocznie wykluczyć z niej zapis mówiący o nadawaniu całej korespondencji tyczącej się sprawy tylko do przedstawiciela (a więc właśnie kancelarii odszkodowawczej). W przeciwnym razie przenigdy nie ujrzysz żadnego orzeczenia z sądu, oprócz tego mówiącego o wielkości kosztów sądowych oraz o niepowodzeniu. Musisz obowiązkowo otrzymać całą korespondencję, a wszelkie wykroczenia muszą z pewnością podlegać karze. Możesz, m. in. dać własny komentarz, że nieoddanie dotychczasowej dokumentacji będzie powodem wymówienia przez Ciebie umowy i oddaniem na Twój rachunek bankowy wskazanej ilości pieniędzy. Zaufany adwokat wcale nie będzie dokonywał w niniejszej kwestii jakichkolwiek kłopotów, bo znakomicie wie, jakie są jego obowiązki i posiada ubezpieczenie OC, m. in. w przypadku kiedy niezamierzenie zaginie jakiś dokument, zaś Ty później będziesz dochodził podczas rozprawy sądowej swych praw. Oczywiście u wziętych adwokatów powyższe kwestie należą do rzadkości.

Na który rachunek w banku trafią pieniądze z odszkodowania? Twoje czy krętaczy?

Oczywiście, że na Twoje konto w banku. Ów dopisek musi koniecznie widnieć praktycznie w którejkolwiek umowie odnoszącej się do osiągania rekompensaty za wypadki drogowe, zdarzenia w czasie pracy, pomyłki medyczne itd. Pod żadnym pozorem nie udzielaj zgody, żeby środki finansowe zostały przelane na rachunek rozliczeniowy instytucji odszkodowawczej. Mogą nigdy do Ciebie nie trafić albo przedsiębiorstwo będzie je wykorzystywać oraz pobierzesz je w dużo dalszym czasie. Pamiętaj, iż zaprezentowana jednostka niestety nie będzie reprezentować Cię w żadnym sądzie i z tej przyczyny nie będzie funkcjonować jako Twój protektor. Nie ma najzwyczajniej w świecie ku temu prawa.

Aktywność, nad jaką nikt nie ma dozoru

Pracownie odszkodowawcze to najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast podwładni to nierozważne osoby, jakie niestety nie mają ani właściwego zasobu wiedzy, ani zdolności w kierowaniu sprawami o odszkodowanie. Żaden organ państwowy bowiem nad takimi przedsiębiorstwami odszkodowawczymi nie sprawuje prawidłowego dozoru. Zwyczajnie przełożony jest prawnikiem, który szczyci się oczywiście ogólną wiedzą. Bowiem prawnik to nie ten sam zawód adwokat bądź radca prawny. Prawnik powinien jedynie „zapewniać poradnictwo prawne”, lecz nie wolno mu działać w którejkolwiek sprawie. Nie może być pośrednikiem w trakcie rozprawy – obrońcą, prokuratorem itd. Prawnik ma możliwość pomóc przygotowywać pisma, wyjaśniać Odbiorcom pojedyncze artykuły oraz ściśle objaśniać, jak dana sprawa rysuje się z perspektywy prawa. Bez aplikacji i umiejętności wciąż jest osobą, jaka ma wiedzę niesłychanie ogólną z dziedziny prawa oraz zarazem cząstkową.

Biura zajmujące się zadośćuczynieniami oraz odzyskujące długi zabiegają o Klientów z prawdziwymi kancelariami adwokackimi, jakie pomagają dziesiątkom oszukanych. W procesach sądowych są częstokroć przymuszone do czerpania z porad adwokatów, gdyż nie posiadają żadnych zezwoleń – są pełnomocnikami w całej sprawie zgłaszania pretensji o odszkodowanie. Dlatego zanim ustalisz, gdzie zawitasz po pomoc, przeszukaj ofertę kancelarii adwokackich a nie placówek odszkodowawczych.

Jeśli zainteresował Cię powyższy temat i chcesz obejrzeć, w jaki sposób wygląda profesjonalna strona prawnika, możesz najechać myszką tutaj – Kancelaria adwokacka Toruń

Dobry prawnik pomoże odzyskać alimenty

W jaki sposób można odzyskać alimenty?

Jeśli od niemal dwóch miesięcy na rachunku rozliczeniowym nie zostały zarejestrowane alimenty na córkę, mamy szansę zrobić właściwe kroki, żeby je znowu dostać. Niestety zazwyczaj różnorakie sytuacje życiowe uczą jak jest to uciążliwe i ile można zarazem mieć niespokojnych dni. W przypadku zatwierdzenia „kompromisu” środki powinny zawsze wpływać nieustannie. Jednak w wypadku postanowienia sądowego – zazwyczaj nie tak to się rozgrywa. Wkrótce po sprawie rozwodowej byli partnerzy często nie zamierzają ze sobą „debatować”, a bywa również tak, iż były partner zmienia adres, przykładowo wyjeżdża za granicę. Cierpią na tym oboje oraz małe dziecko, jakie powinno mieć umożliwione właściwe warunki życia. Alimenty wcale nie są „pomysłem”, za pomocą którego możemy zaspokajać własne kaprysy. Są poświęcone jedynie dla dziecka. To rosnące dziecko jest rzeczywistym odbiorcą tych funduszy nawet wtedy, jeśli osobiście nimi nie rozporządza. W jaki sposób coś wskórać w sytuacji, gdy przez cztery miesiące zostało zarejestrowanych kilka groszy z powodu alimentów na niepełnoletnie dziecko?

Na początku pamiętajmy, by przedyskutować to z byłym partnerem, nawet jeśli jest to ogromnie dokuczliwe. Omówienie okoliczności „z miejsca” zapewnia perspektywę wybrania dalszej taktyki. Jeśli to absolutnie nie poprawia sytuacji, spotykamy się z wrogością bądź ciszą, możemy wynająć doświadczonego adwokata, który zajmie się żmudną dla nas sytuacją uwzględniając wszystkie drobiazgi. Musi to być zaufana osoba, więc taka która zaangażuje się, będzie pomagać na okrągło oraz wytłumaczy wszelakie komplikacje prawne.

Kiedy przychodzi czas na komornika?

Mamy szansę otwarcie dobrać komornika, u jakiego złożymy pismo. Powinniśmy sugerować się położeniem kancelarii oraz sumą interesantów, których egzekutor musi obowiązkowo obsłużyć w swoim „obszarze”. O szczegóły wystarczy zapytać własnego prawnika, który skontroluje, które kancelarie będą mogły skutecznie podjąć się pochwycenia nieruchomości… oraz są niedaleko zadłużonego. Dobrze jest podać wszelkie wiadomości, które posiadamy o byłym mężu – oznaczenia kont w bankach, ubezpieczeń, informacje o kosztownych rzeczach, adres zameldowania, PESEL oraz wiadomości w kwestii spłacanych nieruchomości. Ogólnie rzecz ujmując, jeżeli dobrze wiemy, iż dłużnik posiada określony dorobek (częstokroć ten skrzętnie skrywany), wolno nam wszystko zgłosić.

Bezskuteczna egzekucja nie jest zgodna z tym, iż wcale nie posiadamy już żadnych nadziei na odebranie należnych funduszy. W przypadku, kiedy spełniamy wymagania dochodowe, mamy szansę starać się o pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego. Egzekucja jałowa to innymi słowy nieodebranie alimentów na małe dziecko przez okres dwóch miesięcy. „Z urzędu” będą podjęte właściwe działania wobec trasata. W pierwszej kolejności były partner będzie wezwany na potrzeby omówienia sprawy. Musi koniecznie skrupulatnie przedstawić swoją sytuację rodzinną i majątkową, np. motywy niespłacania alimentów. Co więcej będzie od niego wymagane złożenie zeznania majątkowego.

Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dłużnik nie ma żadnych funduszy z tytułu zatrudnienia czy bezskutecznie poszukuje miejsca pracy, musi obowiązkowo zarejestrować się jako bezrobotny w Urzędzie Pracy. Musi dodatkowo zaakceptować propozycję zatrudnienia, bowiem w innej sytuacji będzie uznany za „umywającego ręce od przymusu alimentacyjnego”. Jeśli zarządza firmą, która daje same straty, też musi wpisać się na listę do urzędu, jednakże tym razem jako „osoba poszukująca pracy”. Jeżeli były małżonek realizuje wszystkie opisane czynności (to znaczy „kooperuje”), w zasadzie nie możemy zupełnie nic więcej zrobić. Nawet, jeżeli środków finansowych nadal nie ma. Określone operacje realizuje się w takich okolicznościach, gdy poprzez ostatnie pół roku nie uregulował on więcej aniżeli połowę alimentów.

Kiedy można liczyć na ściganie dłużnika?

Jeżeli były małżonek bezustannie unika opłacania alimentów na niepełnoletnie dziecko, w końcu zostaje dłużnikiem tropiony przez organy państwowe. W takiej sytuacji trzeba oddać formularz o ściganie za przekroczenie z art. 209 paragrafu 1 Kodeksu karnego. Chodzi w tym miejscu po prostu o „upartą niealimentację”, a więc sytuacje, w jakich były małżonek w ogóle nie pragnie płacić, alimentów, bo „nie jest w humorze” i nie ma przy tym najmniejszych uzasadnionych kontrargumentów (szczegóły musi koniecznie objaśnić nam nasz prawnik). Dodatkowo możemy dostarczyć wniosek do starosty, żeby zablokowano prawo jazdy takiemu „sprawcy” oraz wprowadzono go do BIG. Krótko mówiąc nie będzie mógł uzyskać jakiegokolwiek pożyczki z banku, oprócz popularnych ekspresowych pożyczek bez BIK, BIG, ZUS, US…

W przypadku kiedy dowiedzieliśmy się, że były partner z pewnością miał kapitał, lecz ofiarował go jakiemuś członkowi rodziny, w takiej sytuacji mamy możliwość złożyć właściwy pozew: skargę pauliańską (o której wspomina kodeks cywilny) bądź zgłoszenie o popełnieniu nadużycia, jakie ma za cel hamować zaspokojenie potrzeb wierzycieli. Mamy możliwość poza tym wnosić o „alimenty od obojga rodziców byłego męża”, kiedy on nie jest zupełnie w stanie ich płacić.

Jeśli pragniesz dowiedzieć się o wiele więcej, kliknij w odnośnik obok – Adwokat Toruń