Księgowość

Posiadanie firmy wiąże się wprost z potrzebą prowadzenia księgowości. Na bazie dowodów księgowych rejestrowane są wszystkie zdarzenia finansowe zachodzące w firmie, dzięki czemu zdecydowanie prościej weryfikować wydatki. Dowody księgowe uwzględniają m.in. dane dotyczące sprzedaży i zakupów, wydatków czy inwestycji firmy i dane z zakresu podatków oraz wynagrodzenia pracowników. Ze względu na fakt, że księgowość jest istotnym oraz szerokim działem właściwie każdej działalności, biorąc pod uwagę jej wielkość niezbędna jest księgowa, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen dział odpowiadający za prowadzenie ewidencji rachunkowej.

Możliwe są dwa podstawowe sposoby prowadzenia rozliczeń księgowych, to są: księga handlowa, inaczej pełna księgowość i księga przychodów i rozchodów, czyli księga podatkowa. Przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości określają, jakie przedsiębiorstwa powinny mieć pełną księgowość, a którą w zupełności wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od działalności i od samego charakteru firmy oraz przychodu rocznego.

Sposoby prowadzenia księgowości

Pełna księgowość to najbardziej rozbudowana forma rozliczeń. Poprzez szczegółowe dane określa finansową sytuację przedsiębiorstwa: płynność, rentowność i gospodarność finansową. Na bazie pełnej księgowości przedsiębiorstwo rozlicza się z organami podatkowymi. Według ustawy o rachunkowości do posiadania pełnej księgowości zobowiązane są m.in. spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe i spółki w organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, kiedy ich przychodem są jedynie składki członkowskie, a także województwa, powiaty, gminy oraz ich związki. Ponadto pełną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych i spółki partnerskie, gdy w poprzednim roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży produktów, towarów oraz operacji finansowych wyniosły przynajmniej równowartość 2.000.000 euro w złotówkach.

Z kolei księga przychodów i rozchodów jest formą uproszczonej księgowości. Wpisy dotyczące przychodów i rozchodów muszą obejmować w tym wypadku spis dochodów, przychodów i kosztów z podziałem na podatkowe zwolnienia. Do wykazu w księdze przychodów i rozchodów muszą być uzupełnione także ewidencje środków trwałych, pracowników, a także wykaz dochodów zwolnionych z podatku z poprzednich lat. Uproszczoną księgowość prowadzą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, jawne spółki osób fizycznych i partnerskie spółki, których przychód roku obrotowego nie jest wyższy 2.000.000 euro w złotówkach.

Metoda prowadzenia księgowości zależy od zakresu działalności firmy, jej wielkości, charakteru i struktury. O tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości musi podlegać dana firma zawsze można skonsultować ze specjalistą. Dla porównania zakładając firmę z pomocą księgowej, przedsiębiorca z łatwością uzyska wskazówki wprost od księgowej, która forma będzie najodpowiedniejszą.

Księgowość online

Tak samo jak w innych specjalnościach, w księgowości także pojawiają się nowe rozwiązania technologiczne. Szczególnym ułatwieniem w prowadzeniu biznesu są stworzone przez lata komputerowe programy, gwarantujące kompleksowe prowadzenie ksiąg. Zwykle tego typu programy można wykupić na własność lub w abonamencie. Większość biur rachunkowych korzysta z takich programów, w głównej mierze z uwagi na to, że księgowość elektroniczna jest ogromnym ułatwieniem dla pracy księgowej, ale także wygody przedsiębiorcy. Pośród różnych funkcji w księgowości online znajdują się: umiejętność sprawnego i szybkiego przekazywania, wystawiania, a także kompletowania dowodów księgowych, edycji planów kont, łatwego wglądu w finanse i wglądu w informacje o składkach i podatkach ZUS. Z reguły program księgowości online jest bardzo przystępny w obsłudze, a wszelkie aktualizacje dbają, żeby program był bez przerwy zgodny z aktualnymi przepisami.

W jaki sposób podejmować współpracę z księgową?

Metody współpracy z księgową są różne. W wypadku ogromnych przedsiębiorstw, w jakich jest wiele generowanych dowodów księgowych, najbardziej sprawdza się zaangażowanie własnej księgowej (albo nawet zatrudnienie całego działu księgowego) na etat. W sytuacji mniejszych i średnich przedsiębiorstw przeważnie wykorzystywaną praktyką jest załatwianie księgowości, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Istotne we współdziałaniu z księgową jest ustalenie narzędzi, z których będą korzystać obie strony, żeby w jak najbardziej szybki sposób przekazywać dokumenty oraz podejmować działania w księgowości. W księgowości należy pilnować terminów, ze względu na to wszystkie dokumenty, zawsze skompletowane oraz jak najlepiej opisane powinny trafiać do księgowej w odpowiednim terminie. Do tego niezbędna jest także dobra komunikacja. Elementem komunikacji wpływającym na wygodną współpracę, na który należy zwrócić uwagę jest właściwy przepływ informacji. Księgowa musi mieć dojście do najważniejszych danych finansowych oraz sytuacji firmy, by móc rzetelnie wypełniać swoją pracę.

www.taxbiuro.net