Leasing środków trwałych dla przedsiębiorstwa

Leasing jest metodą opłacania zawierającą równocześnie kredyt i wynajem. Na bazie umowy podpisanej z leasingodawcą (podmiotem finansującym) możliwe jest używanie konkretnego środka trwałego. Leasingodawca zakupuje wskazany w umowie środek trwały, a wtedy dostarcza go leasingobiorcy, a ten korzysta z niego spłacając raty leasingowe. Wraz z zakończeniem umowy można wykupić przedmiot leasingu na własność, a kwota zakupu stanie się niższa niż rynkowa wartość.

Przeważnie przedmiotem leasingu jest rzecz nieruchoma lub ruchoma, służąca celom zarobkowym. Z tego powodu przedmiotem leasingu może stać się m.in. lokal, linie produkcyjne, maszyny produkcyjne, biurowy sprzęt, komputery itp. Najbardziej popularnym przedmiotem leasingu dla firm są samochody ciężarowe oraz osobowe i to na nie, najłatwiej znaleźć najwięcej ofert.

Odmiany leasingu dla firm

Dostępne są dwa rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Myśląc o wzięciu środka trwałego w leasing, trzeba zastanowić się, jaka odmiana będzie lepsza. W leasingu operacyjnym dla firm VAT naliczany jest łącznie z kolejnymi ratami. Zaletą tego rodzaju leasingu dla firm jest to, że znaczną część wydatków da się wrzucić w kosztach uzyskania przychodów. W przypadku aut będzie to oprócz raty leasingowej, opłata początkowa, faktury za paliwo, przeglądy techniczne lub zakup wyposażenia.

Choć leasingobiorca zobowiązany jest do wpłacania rat leasingowych, na czas okresu umownego sam przedmiot w leasingu pozostaje własnością podmiotu finansującego, z uwagi na to nie wolno wymienić go jako własnego w ewidencji. Oprócz tego leasing operacyjny wymaga zawarcia umowy na przynajmniej 40% czasu amortyzacji środka trwałego leasingu.

W przeciwieństwie do tego, finansowy leasing dla firm umożliwia wprowadzenie amortyzującego odpisu, dlatego że środek trwały w leasingu już na starcie jest własnością leasingobiorcy. Umowę zawiera się na czas określony, ale nie ma wymagania, by wskazać okres minimalnego jej trwania. Da się więc zawrzeć umowę na okres odpowiadający potrzebom. Kolejną różnicą jest to, że do leasingu finansowego dla firm cały VAT regulowany jest łącznie z pierwszą ratą leasingową. Z kolei do kosztów uzyskania przychodu dodaje się zaledwie odsetki z rat, zamiast całej raty.

Kiedy można wziąć leasing dla firm?

Leasing dostępny jest nawet dla firm, które dopiero założyły działalność gospodarczą. Możliwość przyznania leasingu zależy od oferty podmiotu finansującego i środka trwałego, który przedsiębiorca chce wziąć w leasing. Niektórzy leasingodawcy udostępniają możliwość leasingu dla firm już od momentu rozpoczęcia działalności. Dla przeważającej części podmiotów finansujących minimalny okres to trzy miesiące od momentu założenia firmy. Od pierwszego dnia funkcjonowania firmy najłatwiej podjąć leasing na samochód osobowy lub dostawczy. Z kolei przy innych środkach trwałych takich jak maszyny czy lokale przeważnie minimalny czas posiadania działalności wynosi 6 miesięcy, choć zwykle wynosi nawet całego roku. Dłużej działającym firmom zdecydowanie łatwiej uzyskać leasing.

Stosowanie środka trwałego w leasingu

Każdy środek trwały wzięty w leasing dla firm musi zostać od razu koniecznie ubezpieczony na koszt leasingobiorcy. Wszystkie samochody powinny mieć zakupione AC, natomiast sprzęt i maszyny powinny być ubezpieczone od zniszczeń i kradzieży. Koszty serwisowania oraz reparacji też spoczywają w obowiązku leasingobiorcy, chyba że umowa określa, że w ratach leasingowych dodane będą wydatki serwisu. Istotne jest, by po podjęciu leasingu dla firm, wszelkie naprawy wykonywał autoryzowany serwis obsługi. Przeważnie nie jest istotne, kto będzie używał z środka trwałego w leasingu, o ile przedsiębiorca nie planuje wynajmować ani użyczać go klientom czy kontrahentom.

Dlaczego warto wziąć leasing dla firm?

Podstawową zaletą wzięcia leasingu dla firm jest zmniejszenie podatku ze względu na wliczenie w koszty uzyskania przychodu rat leasingowych. Znaczącym atutem jest też dopasowanie wysokości rat leasingowych. Poza tym jest to korzystniejsze w porównaniu do kredytu. Zdecydowanie łatwiej uzyskać leasing zarówno pod względem formalności, a także zabezpieczeń, a w chwili, gdy przedsiębiorca postanowi postarać się o kredyt na inny cel, regulowanie rat leasingu nie zmniejsza zdolności kredytowej. I o ile leasing dla firm opisują twarde zasady umowne, na temat okresu trwania, a sam przedmiot przeważnie nie jest własnością firmy, warto zastanowić się nad leasingiem.

Koniec umowy leasingowej i co dalej?

Aspektem, który zdaje się bardzo ważny to możliwość zakupu na własność środka trwałego leasingu. Szczególnie w sytuacji leasingu dla firm z niewielkim wykupem. Dzięki temu środek trwały da się nabyć za niższą cenę niż jego rynkowa wartość. Co więcej zakup przedmiotu leasingu dla firm da się dodać w koszty uzyskania przychodu, a nawet odliczyć od niego VAT. Poza tym do kosztów da się policzyć też wszelkie koszty połączone z korzystaniem. Dodatkowym atutem jest to, że w wielu przypadkach po zakończeniu jednego leasingu, łatwiej uzyskać następny leasing dla firmy.

http://kredyty.torun.pl/leasing/