Jeden procent podatku dla fundacji - Jak przekazać jeden procent podatku organizacji - Organizacje pożytku publicznego - Przekaż 1 procent podatku na OPP

Mechanizm 1% podatku na OPP

Pomaganie ludziom którzy znaleźli się w złej sytuacji życiowej to nadrzędny cel każdej fundacji. Dzięki uzyskiwanym funduszom, te instytucje są w stanie zadbać o każdego, kto przeżywa trudne chwile. Fundacje w głównej mierze wykonują role dobroczynne i są szczególnie potrzebne w każdym porządku społecznym. Gromadzą pracowników społecznych, którzy planują wykorzystywać swój wolny czas i kompetencje na pomaganie tym, którym nikt inny nie chce pomóc. Dzisiejsze, nowoczesne organizacje, zakładane są również w celu kształcenia postaw społecznych, rozpowszechniania danego kręgu kultury, czy inspirowania dzieci i seniorów. Są to więc organizacje pożytku publicznego, których istnienie jest niezwykle ważne.

Jak samo określenie pokazuje organizacje pomagają innym korzystając z własnego majątku. Darczyńcą niejednokrotnie zostają osoby, które zgromadziły już jakiś majątek i chcą się nim dzielić. Czasami jednak zdarza się, że organizacje z braku potrzebnych środków ekonomicznych nie mogą dalej spełniać swoich działań. Od kilku lat każdy z nas ma szansę zasilać organizację oddając im jeden procent swojego podatku. Wypełniając właściwy wniosek w dorocznym rozliczeniu podatkowym także i Ty masz okazję pomóc.

Jak oddać jeden procent podatku na opp?Kto może wręczyć jeden procent swojego podatku fundacji?Czym są instytucje pożytku publicznego?Odpowiedzi na te pytania znajdziesz poniżej.

Oddaj jeden procent podatku już dziś

Historia akcji „daj jeden procent podatku na opp” sięga roku 2004, kiedy paragraf ten został opisany w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Od tamtego czasu płatnicy podatku mają możliwość wspierać wskazaną przez siebie placówkę pożytku publicznego w niezwykle rozsądny sposób. A wybór jest olbrzymi – od instytucji działających na rzecz praw zwierząt, aż po ugrupowania angażujące się w ochronę dóbr kultury Mechanizm 1% jest bardzo łatwy. Po obliczeniu właściwego podatku w jednorocznym zeznaniu skarbowym w rubryce nazwanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” należy napisać nazwę i numer KRS poszczególnej instytucji. W tymże polu wolno opisać także wielkość udzielanej kwoty, mając na uwadze, iż nie powinna ona być większa niż 1% własnego podatku. Jeśli wyliczamy podatek należny na więcej niż jednym formularzu możemy oddać tą kwotę więcej niż 1 fundacji.

1% podatku na rzecz OPP – kto może być darczyńcą?

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przejrzysty sposób informuje kto może dać 1% własnego podatku. Te osoby to podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, ryczałtu z ewidencji gospodarczej podatku linearnego w wielkości 19%. Mogą być to także osoby pobierające przychody z płatnego zbycia papierów wartościowych i nieruchomości, oraz ten kto sam opłaca zaliczkę na rzecz podatku. Często ludzie mają wątpliwości co do statusu osób prawnych. Tak się składa, że w tym przypadku prawodawca nie zezwala jednostkom prawnym na ofiarowanie 1% podatku. Z tego instrumentu mogą tymczasem korzystać osoby w wieku emerytalnym. Wystarczające jest, że na bazie aktualnego obliczenia podatku przez urząd rentowy (tzw. PIT 40A), osoba która osiągnęła wiek emerytury samodzielnie rozliczy zaświadczenie podatkowe. Co do warunków darowania 1% podatku na konto OPP, najistotniejsze jest dostarczenie formularza na czas. Jest to krańcowo 2 luty dla PIT-28, oraz 30 kwietnia dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L i PIT-38. Jeśli dana stawka będzie większa niż 1% podatku, wniosek nie zostanie potwierdzony. W każdej sytuacji należy dokładnie sprawdzić, czy nie zrobiliśmy błędu w tym miejscu.

Jakim organizacjom mogę przekazać 1% podatku?

Nie każda instytucja ma możliwość pozyskać status organizacji pożytku publicznego. Instytucja, której można przekazać 1% podatku, musi wykonywać zadania w zakresie interesu publicznego Ponadto musi przeprowadzać swoją działalność jawnie, co związane jest z z obowiązkiem przekazywania danych o celu przekazywanych zasobów z 1%. Organizacją pożytku publicznego nie będzie mianowana w każdym razie partia polityczna, związek zawodowy, ani samorząd zawodowy. Zostanie nią wszak spółka kapitałowa nominowana w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności majątkowej, jeśli prowadzi przez przynajmniej 2 lata inicjatywy w działach tzw. użytku publicznego. Dobrym przykładem OPP publicznego jest np: Organizacja Akogo, wspierająca dzieci które zapadły w śpiączkę, oraz Fundacja Niechciane i Zapomniane, opiekująca się porzuconymi zwierzakami.

Drobny czyn, a tak dużo oznacza. Być może 1% to nie pokaźna liczba, jednak nawet tak niewielkie wsparcie pieniężne, może stać się drogowskazem dla ludzi i zwierzaków, którzy oczekują na drugą szansę. Rozliczając się corocznie z Urzędem Skarbowym pamiętajmy o mechanizmie 1%. Nie jest to wielki wysiłek gdyż i tak te pieniądze płacimy Państwu. Jedynie w 2014 roku kwota skumulowana z 1% sięgnęła aż 557 563 428,71 zł. Dzięki tej liczbie wiele placówek mogło odciążyć swoich wychowanków. Przeznacz 1% podatku na OPP i sprezentuj komuś na pozytywną zmianę.

Poszukujesz placówki pożytku publicznego, której pragniesz wręczyć swój 1%? Przeszukaj całkowitą bazę organizacji i wypełnij z nami swoje rozliczenie podatkowe: przekaż jeden procent podatku na fundacje