Cysterny na paliwo – Nowoczesne cysterny paliwowe – Cysterny Bioecosacim

Cysterny paliwowe – jaką wybrać i gdzie kupić?

W całym łańcuchu transportu pojazdy ciężarowe odgrywają dzisiaj najważniejszą rolę. Możliwości tychże samochodów są niezliczone – transportują właściwie każdy rodzaj ładunku i w odróżnieniu od przewozu morskiego, czy kolejowego, dojeżdżają w każde, nawet najbardziej problematyczne miejsca. Jest to niezwykle ważne przy transportowaniu takich materiałów jak paliwo, które przez wzgląd na swoje cechy jest jednym z najczęściej używanych produktów na rynku. Paliwo wręcz napędza świat. W szczegółowych przepisach nawiązujących do transportu drogowego jest ono skatalogowane jako materiał niebezpieczny. Restrykcyjne przepisy ADR (światowej umowie dotyczącej drogowego transportu towarów i ładunków niebezpiecznych) regulują bezpieczne warunki transportu paliwa. Poruszają one nie tylko kwestie postaw kierowców, wymogów formalnych, ale także rodzaju pojazdu.

Paliwo dostarcza się dzisiaj w cysternach paliwowych. Rozróżniamy dwa standardowe modele cysterny na paliwo – autocysterny o kubaturze od 6 do 25 m3 i naczepy cysternowe o pojemności użytkowej sięgającej od 18 do 60 m3. Cysterny paliwowe, oprócz możliwości transportu paliwa, mogą również dystrybuować substancje ciekłe, lotne, konsumpcyjne i chemiczne. Standardowo są one zaopatrzone w pompy rozładunkowe i przyrząd służący do pomiaru objętości towaru. We środku cysterny wbudowane jest bardzo często jedną lub więcej przegród, które umożliwiają precyzyjną dystrybucję ładunku, a także możliwość transportu kilku towarów jednorazowo. Przede wszystkim nowe cysterny paliwowe zapewniają stabilny transport, co jest jednym z największych wyzwań firm spedycyjnych.

Którą cysternę wybrać? Na co patrzeć przy zakupie cysterny paliwowej? Jakie są najistotniejsze reguły transportu paliwa? Więcej informacji o cysternach znajdziecie w poniższym artykule.

Cysterny paliwowe Bioecosacim – nowa marka, lepsza jakość

Nowe cysterny, przedstawione branży przez dwie współdziałające ze sobą firmy – Bioeco Holding i Sacim, to nie tylko jedne z najmniej ważących obecnie cystern, ale także najbardziej nowoczesnych. Cysterny na paliwo Bioecosacim wyróżniają się eliptyczną budową, zastosowaną w celu optymalizacji równowagi skrętnej pojazdu i zmniejszenia środka ciężkości. Powiązanie tych dwóch cech powoduje, że cysterna perfekcyjnie radzi sobie na skomplikowanych drogach. Mała waga i spora ładowność komory powodują, że naczepa z cysterną jest idealnym rozwiązaniem dla rozwiniętych, jak i małych firm transportowych. Cysterna ma możliwość przewieźć równocześnie do nawet 28 ton paliwa. Wszystkie części, z jakich utworzona została cysterna są zbieżne z wymogami ADR. Cysterna została albowiem wyprodukowana z aluminium EN AW 5186. Zbiornik i falochrony mają grubość min. 5mm. Cysterna wyposażona jest możliwość załadunku górnego i dolnego, co znacznie polepsza pracę kierowców, jak i pracowników odbierających towar. Cysterny paliwowe Bioecosacim to produkt na jaki warto się zdecydować przy poszukiwaniach nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy.

Co jest najważniejsze przy zakupie cysterny?

Pierwszą i najważniejszą sprawą przy zakupie cysterny jest grubość ścianki cysterny. Transportowy
Dowóz Techniczny nie zawsze dopuszcza cysterny do komunikacji drogowej w Polsce. Nabywając cysternę w innych państwach należy się dobrze upewnić, czy grubość ścianki jest spójna z polskim ustawodawstwem i sięga 6 mm dla cysterny o średnicy większej niż 1,8m, oraz 5 mm dla cysterny o średnicy mniejszej niż 1,8m. Bezpieczeństwo transportu zależne jest również od zabezpieczeń przed uderzeniem bocznym. Należy zweryfikować, czy interesujący nas gatunek cysterny ma prawidłowe falochrony i pierścienie (zewnętrzne lub wewnętrzne). Ważne są również elementy takie jak
zawieszenie pneumatyczne, hydrauliczne amortyzatory i wytrzymałe tarcze hamulcowe. Dobrze by było, aby cysterna była wyposażona w przyrząd służący do do pomiaru objętości pompowanej cieczy, co znacznie ułatwia pracę z pojazdem.

Podstawowe warunki przewozu materiałów niebezpiecznych

Paliwa kwalifikowane są do ładunków masowych płynnych i niespożywczych . W połączeniu z masą powietrza tworzą łatwopalne mieszanki co sprawia, że mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla ludzi. Objęte są przepisami ADR, czyli konwencji regulującej drogowy transport ładunków i materiałów niebezpiecznych. Według reguł tej konwencji załadunek paliwa powinien odbywać się przy zastosowaniu metody ciśnieniowej. Kierowca zobowiązany jest przed każdym załadunkiem skontrolować stan techniczny cysterny, jak i samochodu, którym dostarcza ładunek. Wypełniając cysterny paliwowe należy pozostawić wolną przestrzeń, ze względu na zmieniające sie warunki temperaturowe Kierowca przewożący towary niebezpieczne powinien posiadać niezbędne dokumenty. Powinien on również zadbać o odpowiednie oznakowanie pojazdu. Są to główne reguły których przestrzeganie może wpływać na bezpieczeństwo przewozu paliwa w cysternach.

Solidna budowa cysterny i wysoka jakość części, z jakich została skonstruowana, to wręcz najistotniejsze cechy, które mogą decydować o bezpieczeństwie kierowców i towarów. Cysterny paliwowe firmy Bioecosacim to precyzyjne zespolenie tych dwóch aspektów. Pracownicy obu współdziałających ze sobą korporacji zadbali o to, żeby jakiekolwiek podzespoły były wszędzie dostępne. Po za nowoczesnymi cysternami, spółka Bioecosacim oferuje swoim Klientom możliwość komfortowego finansowania produktów. Leasing rozłożony jest na czas od 36 do 60 miesięcy, przy wpłacie początkowej wynoszącej zaledwie 20% wartości cysterny. Spółka oferuje także wynajem cystern paliwowych, rozumiejąc kompleksowe oczekiwania swoich Klientów.

Już dziś masz szanse zakupić nowe cysterny w atrakcyjnych cenach. Zapraszamy na stronę internetową firmy Bioecosacim po konkretne informacje: cysterny paliwowe.