Kursy i szkolenia na kierowców pojazdów uprzywilejowanych kurs dla konwojentów szkolenia podstawowe dla kierowców karetek

Kursy dla kierowców-konwojentów

Jakie uprawnienia posiadają pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy pojazdy zyskują nietypowe uprawnienia? Które kodeksy posiadają w tym przypadku moc wiążącą? Otóż do środków transportu uprzywilejowanych klasyfikuje się wszystkie samochody chroniące ludzkie zdrowie, życie lub własność. Należą tu też pojazdy, jakich fundamentalnym zamierzeniem jest pełnienie dozoru nad bezpieczeństwem regionu, zapewnienie spokoju publicznego lub podobne aktywności posiadające wpływ na funkcjonowanie ludzi w pełniejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są także tzw. kolumny pojazdów, m in. kolumny środków transportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wspomniane pojazdy mają również zapewniać bezpieczeństwo osobom publicznym sprawującym władzę w kraju. Przysługuje im indywidualna ochrona (m. in. głowie państwa lub Ministrom). Do środków transportu uprzywilejowanych musimy zaklasyfikować ponadto samochody wykonujące na autostradach roboty reperacyjne, modernizacyjne lub porządkowe, jak również pojazdy szkolne albo rozwożące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wyliczone auta mają podczas jazdy określone prawa. W szczególności inni uczestnicy ruchu muszą dać im pierwszeństwo, mianowicie zejść z ulicy, zawrócić bądź w pozostały sposób zorganizować miejsce. W czasie, gdy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację wizualną oraz dźwiękową, wszyscy Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą, właściciele rowerów, motocykliści oraz spacerowicze muszą postępować w zgodzie z rzeczoną maksymą. Bezspornie kierowców pogotowia ratunkowego bądź pojazdów policyjnych również zobowiązują normy: dobrania szybkości do realiów występujących na drodze, rozsądnego zachowania i niestwarzania kolejnego ryzyka. W Polsce kierowców samochodów uprzywilejowanych obligują: Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Pojazdy przewożące wartości pieniężne – obowiązujące przepisy

Kierowców-konwojentów obowiązują jednakowe kodeksy co kierowców środków transportu uprzywilejowanych, mianowicie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przepis o ruchu drogowym. Istnieją natomiast nadplanowe wyznaczniki do transportowania wartości pieniężnych, nade wszystko różnorakiego rodzaju czeków, weksli i innych papierów zastępujących gotówkę. Którykolwiek przejazd dozorowany powinien spełniać zastrzeżenie co do ilości „ochroniarzy”, np. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi pilnować trzech eskortantów. Oprócz tego taki transport musi być nadzorowany za pośrednictwem komputerowych zabezpieczeń, m.in. zespołów sygnalizacji próby kradzieży, układów tv dozorowej albo funkcji „panika”. Ci którzy zajmują miejsce za kierownicą wskazanych środków transportu muszą obligatoryjnie przejść specjalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Wiele Ośrodków Doskonalenia Kierowców oferuje specjalistyczne zajęcia dla osób, które chcą pozyskać upoważnienia na przemieszczanie się pojazdami uprzywilejowanymi albo przesyłającymi wartości pieniężne. Niejednokrotnie rozkładają się one na dwie kategorie: instruktaże standardowe oraz kursy rozszerzające. Pierwsze dotyczą osób, które jedynie pragną dostać zezwolenia na kierowcę-konwojenta albo kierowcę auta uprzywilejowanego. Drugi typ poświęcony jest dla tych, co pragną poprawić aktualnie posiadane kwalifikacje i uzupełnić informacje. Instruktaże oprócz tego obejmują część teoretyczną oraz część funkcjonalną Ich zamierzeniem jest wydajne wyszkolenie kierowców do bezkolizyjnego wykonywania najróżniejszych trików na trasie w kryzysowych okolicznościach, m in. gwałtownego hamowania, omijania zapór z równoczesnym hamowaniem bądź jeżdżenia pojazdem na niezwykle wilgotnej ulicy, gdzie funkcjonuje ogromne niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w trakcie szkolenia zwracają niesamowitą uwagę na pozycję zajmowaną przez kierowcę za kółkiem kierownicy, siłę wybiegów (mianowicie synergię fizyczną), sztukę baczności na ulicy i przeróżnych drobiazgach mających wielkie znaczenie w trakcie prowadzenia. Co poza tym? Osoby siedzące za kierownicą w trakcie warsztatów kształcą się, w jaki sposób zwalniać gdy samochód osiąga nadzwyczajną szybkość albo zwalniać awaryjnie na ostrym zakręcie. Często dedykuje się kilka godzin na podążanie po trolejach, które mają pozować dysproporcje standardowej jezdni, tzw. koleiny.

Czym są kursy jazdy defensywnej?

Głównym zamiarem jazdy defensywnej jest zwiększanie korzyści z wykształconych odruchów oraz manewrów. Chodzi tu o wyprzedzanie niektórych zdarzeń na jezdni, prawidłową jej obserwację i opracowywanie pojedynczych manewrów. Lekcje jazdy defensywnej są dedykowane oczywiście wszystkim kierowcom, albowiem pokazują jak odpowiednio jechać po nawierzchniach osiedlowych, w śródmieściu czy po trasie szybkiego ruchu. Za jego sprawą możemy w szybki i przejrzysty sposób nauczyć się płynnej jazdy, stosownego komunikowania światłami, stosowania biegów albo znajdowania pasu ruchu. Szkoleniowcy w czasie jazdy przedstawiają, jakie konkretny kierowca ma niedociągnięcia, jakim sposobem opanować prawidłowe nawyki i w jaki sposób zachować się w okolicznościach skrajnych. Uogólniając: przemieszczanie się samochodem w sposób defensywny musi być przez cały czas stabilne. Kierowca powinien funkcjonować w zgodzie z wyedukowanymi regułami oraz nawykami, prowadzić przytomnie oraz konsekwentnie. Jeżeli planujesz dowiedzieć się więcej w temacie szkoleń dla kierowców, kliknij w owy link – Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych