Prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane

Zostanie kierowcą pojazdów uprzywilejowanych wymaga konkretnych uprawnień. Według przepisów prawa wymagane jest podstawowe prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, pozwolenie Starosty, zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej niezbędne są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które poświadczą możliwość prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie gwarantuje zdobycie wszystkich koniecznych dokumentów. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej w ofercie znajdują się szkolenia uzupełniające, które poszerzą posiadane zdolności. Aby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podstawowym wymaganiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady odpowiedniej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Natomiast badania lekarskie można wykonać po zakończeniu szkolenia albo w jego trakcie.

Kto może zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane ciekawi w głównej mierze osoby, które planują kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem kolizji. Według kodeksu drogowego są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wykazywać się błyskawiczną reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie te, które wysyłają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej oraz gminnej. Według przepisów ruchu drogowego to są także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje kierowców chcących podjąć pracę w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając te uprawnienia można także kierować bankowozy oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Organizacja i program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był stworzony w taki sposób, żeby nastawił kierowcę na ryzykowne sytuacje drogowe oraz wyjeżdżania z nich bez kolizji. Za pomocą technik ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo na równi swoje, a także pasażerów albo osób trzecich wymagających pomocy. Szkolenie demonstruje niebezpieczne sytuacje, kiedy prawdopodobna jest strata panowania nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy podnoszą swoje zdolności, potrzebnych do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, mających już uprawnienia. W skład szkolenia wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wewnętrzny egzamin. W liście tematów, które znajdują się w zajęciach teoretycznych są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym segmentem jest także przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które będzie podstawą do uzyskania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia oznacza ukończenie szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Każdy kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy właściwej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najszybszą formą wpisania się na szkolenie, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potrzebne materiały szkoleniowe oraz egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe oraz przekazuje profesjonalną wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze instruktorów. Instruktorzy opierają się na wiedzy, doświadczeniu i własnych umiejętnościach, które wytrwale przekazują kursantom. Utworzony program szkolenia za pomocą doskonałej organizacji oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii przygotowuje kierowców do poruszania się w ekstremalnych warunkach. Nauka zgodna z obowiązującymi normami, warunki nauczania oraz znakomita kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej pracy oraz sprawnego udziału w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane