Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

System gospodarczy dla osób z orzeczeniem stale nie jest przyciągający. Przeważnie właściciele firm, którzy mają do wyboru człowieka zdrowego i „chorego”, zatrudnią tego pierwszego. Nawet wówczas, gdy ów drugi posiada marniejsze zdolności, m in. niewystarczające wykształcenie lub niedostatek doświadczenia. Taka sytuacja negatywnie odbija się na osobach, jakie posiadają różnorodnego rodzaju dysfunkcje. W rezultacie praktycznie w ogóle nie pragną chodzić do pracy, „egzystują” tylko z renty i są mimowolnie „wypierane” na margines. W Polsce „nieszablonowość” cały czas sprzęga się z czymś ujemnym, dziwacznym, kontrowersyjnym. A jednak osoby niepełnosprawne, jednogłośnie z prawem, nie powinny być dyskryminowane. Nie tylko w przypadku rozległego rynku pracy. Czy jest dla takich jednostek jakiś projekt? Dokąd mogą skierować się po poradę? Czy są jakiekolwiek konkretne strategie ich mobilizacji?

Fundacje, Centra Edukacji i Aktywizacji, Stowarzyszenia i inne formy pomocy

Pewną z opcji aktywizacji osób niepełnosprawnych jest zatrudnianie wspomagane. Wspomniana strategia powstała w USA w latach 60. i 70. XX wieku. W Polsce zaczęto ją wdrażać ledwie w 2001 roku. Teraz mnóstwo organizacji pożytku publicznego stosuje ową formę pomocy w nawiązaniu do osób z chorobami. Na czym ona szczegółowo się opiera? Instruktor pracy i doradca zawodowy znajdują ewentualnego pracownika i chlebodawcę. Istotne są tu dyspozycje przyszłego zatrudnionego, warunki, które ma możliwość potwierdzić zwierzchnik, obszar obowiązków, wysokość zarobków i określenie liczby godzin pracy. Później osoba niepełnosprawna realizuje konieczne badania u lekarza medycyny pracy i trening z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (są one organizowane przez przełożonego). Szkoleniowiec pracy bynajmniej nie ma tylko dokonać wyboru miejsca, w którym będzie ona działać, lecz także przygotować resztę podwładnych wybranej firmy na podjęcie nowego. Ponadto pokazać jak dojechać do przedsiębiorstwa i pomóc mu zaaklimatyzować się w innym otoczeniu. Zamierzeniem trenera pracy jest jeszcze usuwanie pojawiających się kłopotów między właścicielem a pracobiorcą.

Następnym sposobem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które posiadają nietypowe pozwolenia. W szczególny sposób podchodzą do osób z dysfunkcjami, więc: dają im godziwe warunki zatrudnienia (zawsze dobrane do typu oraz stopnia niepełnosprawności), opiekę lekarską i usprawniającą (rehabilitacja). Wymienionym przedsiębiorstwom należą się preferencje skarbowe, ulgi oraz dopłaty (zajmuje się tym PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Różnorakie fundacje uczestniczące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych kooperują z ZPCh. Szkolą swoich wychowanków relacji z pracodawcą, nastawiania się do nieznanej sytuacji w życiu i zaradności.

Trzeba wspomnieć oprócz tego o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których wychowankowie fundacji mają możliwość kontynuować swoje talenty oraz zainteresowania. W wybranych organizacjach pozarządowych jest przynajmniej kilka rodzajów takich klas, m in. pracownia artystyczna, pracownia gospodarstwa domowego, pracownia promocji i obsługi sprzedaży lub pracownia rehabilitacji ruchowej.

W jaki sposób jeszcze osoby z orzeczeniem mogą wyglądać pomocy?

W jakichkolwiek miejscach, gdzie organizowane są lekcje, praktyki, instruktaże, warsztaty, konsultacja prawnicza oraz psychologa. Przeważnie organizacje pożytku publicznego zajmują się aktywizacją z orzeczeniem w owym charakterze. Są najdoskonalszym miejscem, w jakim niniejsze osoby mogą polepszać swoje umiejętności, otrzymywać wiedzę, ćwiczyć się koegzystować z resztą ludzi i otrzymać rekomendację w odszukaniu stabilnej pracy. Obrazowo w charakterze zajęć osoby z niepełnosprawnością mają możliwość współuczestniczyć w: lekcjach informatycznych, zawodowych, „na odległość”, zdolności międzyludzkich oraz prawnych. Warsztaty z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają na celu wzmocnienie osoby z niepełnosprawnością w zakresie doboru drogi zawodowej, zmianie kwalifikacji zawodowych, wyborze szkolenia, opracowywania życiorysu lub w dobrym szukaniu ogłoszeń. Ogromnie istotne jest jeszcze to, że organizacje pozarządowe i inne jednakowe struktury obywatelskie, mogą otrzymać 1% podatku od rodzimych podatników. Wszelakie zdobyte środki pieniężne są powierzane tylko na wspomaganie osób niepełnosprawnych. Trzeba uwydatnić to, iż w Polsce istnieje coraz większa wiedza, iż z wykorzystaniem powyższego drobiazgu można niewątpliwie komuś pomóc.

Pośrednictwo pracy to inna droga, z której mają możliwość skorzystać osoby niepełnosprawne. Chodzi tutaj nie tylko o organizacje pozarządowe, tylko wielorakie niezależne firmy ogólnodostępne. Głównie interesują się angażowaniem „normalnych” osób, natomiast swoją drogą mają propozycje nadzwyczajne. Chodzi tu o opisywane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są dobrane do ich kwalifikacji. Jeśli planujesz zdobyć większą ilość informacji na opisany temat, wejdź w ten link – Fundacja zatrudniająca osoby niepełnosprawne