Testament toruń -akty notarialne u notariusza w toruniu

Notariusz

Jak stworzyć testament?

Sporządzenie testamentu służy przekazaniu zebranego dobytku jako następstwo śmierci. Testament jest dokumentem, w jakim przedstawia się konkretne osoby, jakie uzyskają spadek. Żeby dokument był pełnoprawny musi wypełnić parę warunków zawartych w prawie spadkowym. Przede wszystkim osoba zamierzająca spisać testament, musi posiadać zdolność czynności prawnych i spisać go samodzielnie przy pełnej świadomości czynu. Testament skutkuje jedynie w momencie otwarcia spadku, czyli po zgonie spadkodawcy. W innych okolicznościach podzielnie dobytku na podstawie testamentu jest niemożliwe. Zgodnie z przepisami testator ma prawo spisać testament w kilku formach, ale według każdej z nich należy zachować konkretne wytyczne.

Trzy formy testamentu

Testament własnoręczny – zgodnie z tą formą testator musi spisać pełną treść testamentu odręcznie i uzupełnić go pełną datą i podpisem. Bardzo istotne jest, aby z treści w pełni dało się wnioskować, komu przekazany zostanie dobytek i w jakiej części, jeżeli na przykład zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie wykluczony jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go najczęściej jako akt notarialny. Z praktyki notariuszy wynika, że lepiej jest zdecydować się na ten rodzaj testamentu, nie tylko patrząc na to, że notariusz zatroszczy się o poprawność dokumentu. Testamenty własnoręczne są przeważnie kwestionowane, kiedy dochodzi do konfliktów pomiędzy spadkobiercami. Zapisanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie prawidłowy . Przygotowuje się go w towarzystwie dwóch świadków, którzy tak jak testator i notariusz składają podpisy uwierzytelniające przygotowanie dokumentu. Innym dowodem jest też protokół spisywany podczas spotkania.

Testament ustny szczególny – obowiązuje tylko wówczas, kiedy istnieje prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci spadkodawcy. Dotyczy to sytuacji wyjątkowych np. ciężkiej choroby, epidemii, wojny. Tego rodzaju testament może zostać przekazany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać spisany, po czym podpisany przez co najmniej dwóch świadków.

Ważne jest też to, że każdy testament okaże się nieprawomocny jeżeli testator spisze go pod przymusem lub w wyniku błędu, czyli jeżeli nie będzie stworzony świadomie i z własnowolnie. Co do zasady testament określa wolę jednej osoby, dlatego nie może zostać spisany przykładowo wspólnie przez małżonków.

Zapisywanie testamentu u notariusza w kancelarii notarialnej przynosi korzyści

Notariusz ma za zadanie odmówić spisania testamentu jeżeli tylko ma wątpliwość, czy testator oświadcza wolę pod przymusem lub nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Jeśli nie ma co do tego wątpliwości, na równi z główną zaletą – gwarancją, że przygotowany u notariusza dokument jest zgodny pod względem prawnym i ważny, wyróżniamy również inne zyski płynące z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza rozpisanie dokumentu nie powinno być trudne, a ponadto jego treści będą łatwe w odbiorze i nie wzbudzą wątpliwości pod względem woli spadkodawcy. Testament przygotowany u notariusza nie będzie łatwy do zakwestionowania w przypadku konfliktów między spadkobiercami oraz osobami trzecimi, jakie nie będą zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie dokumenty sporządzone u notariusza muszą być przechowywane w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące zabierają tylko odpis. Za sprawą tego oryginał pozostaje bezpieczny i nawet kiedy odpis ulegnie zniszczeniu lub zgubi, bez większych trudności można uzyskać następny u notariusza.

Sporządzenie testamentu u notariusza pozwala też na wpisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą odszukać informację, w jakiej kancelarii notarialnej przechowywany jest testament, w którym zostali uwzględnieni. W Rejestrze nie ma treści testamentu, a wiadomość o tym, że konkretna osoba przygotowała testament jest ukryta do jej śmierci. Rejestr zaledwie pomaga odkryć miejsce testamentu, a sam wpis jest bezpłatny, dobrowolny i w każdym momencie można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Zapisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko na podstawie testamentu w formie aktu notarialnego i jedynie poprzez zapis windykacyjny. Wykorzystując taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), prawo majątkowe zbywalne, a także przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, aby w chwili otwarcia spadku przedmiot był własnością spadkodawcy, inaczej ten zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnoprawnym testamentem będzie ten sporządzony jako ostatni, dlatego najprostszym sposobem na odwołanie dokumentu, jest zapisanie nowego. W nowym dokumencie sporządzonym u notariusza, zaznacza się unieważnienie wcześniejszego. Jeśli nie będzie tego wskazania aktualny testament unieważnia poprzedni o tyle, o ile nie da się ich pogodzić. Unieważnić można także poprzez zniszczenie testamentu lub pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament zostać odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu