Adwokat rozwody Wrocław sprawy rozwodowe Prawnik od rozwodów

Porady adwokata rozwodowego

Najważniejsze informacje o sprawie rozwodowej

Co właściwie będzie miało miejsce podczas sprawy rozwodowej? Czy sędzia wymierzy w naszą stronę tylko krępujące zapytania? Jak „usposobić” się do sprawy rozwodowej, ażeby otrzymać rozwód? Rozpocznijmy od tego, iż aktualnie rozprawy rozwodowe absolutnie nie są rzadkością. Wiele mieszkańców miast i wsi z czasem rozumie swój błąd, który popełnili w kwestii dopasowania drugiej połówki. Często współmałżonek zdradza albo zaciąga długi, nadużywa alkoholu bądź innych używek czy dręczy psychicznie. W niniejszej sytuacji każdy spośród nas posiada przesłankę, żeby wnieść pozew o rozwód oraz wyglądać pozytywnego werdyktu sądu. Oczekiwanie na holu w sądzie na otwarcie rozprawy niewątpliwie jest szczególnie stresujące. Absolutnie nie ma się tymczasem czego bać. Powinnyśmy mieć bazową wiedzę w temacie tego, kto oraz o co będzie wyraźnie na niej pytał. Jeśli przewidujemy, iż na własną rękę właściwie nie damy sobie rady, możemy wtedy skierować swoje kroki do adwokata rozwodowego, który przede wszystkim pomoże nam skumulować wszelkie konieczne papiery.

Proces rozwodowy prowadzi niezmiennie trzech sędziów, z czego zajmujący centralną pozycję jest sędzią prowadzącym, a dwaj na dwóch przeciwległych końcach – to sędziowie ławnicy. Proces będzie toczyło się bez uczestnictwa publiki, także z wyjątkiem sędziego centralnego i sędziów ławników, współmałżonków oraz powierników nikogo więcej nie powinno być podczas rozprawy. Nie musimy się w takim przypadku kłopotać tym, że koleżanka z pracy dowie się za dużo o naszym związku albo o tym, co właściwie stało się w naszej rodzinie. Kolejnymi szczeblami procesu są: rozpytywanie współmałżonków, przesłuchiwanie najbliższych, przesłuchanie partnerów i definitywnie – opublikowanie orzeczenia.

Co dzieje się podczas pierwszej rozprawy rozwodowej?

Na pierwszej sprawie rozwodowej sędzia przeważnie zaczyna od zadawania wszechstronnych zapytań. Czy współmałżonkowie prowadzą łącznie gospodarstwo domowe? (jeśli nie, to od kiedy tak to wygląda); jak konkretnie wygląda sytuacja z dziećmi? (oraz czy są dorosłe, kto obecnie trzyma nad nimi opiekę, jeśli matki bądź ojca w wymienionym domu praktycznie w ogóle nie ma); czy uprzednio toczyły się względem jednego spośród współmałżonków postępowania rodzinne? Czy istnieje w ogóle jakaś szansa na uchronienie małżeństwa? Po niniejszych pytaniach sędzia przechodzi do odpytania obserwatorów zdarzeń. Potrafi to zrealizować na wstępnej rozprawie czy dopiero na nowej. Na początku wysłuchiwani są świadkowie strony powodowej, zaś następnie – strony pozwanej. Od liczebności świadków wydarzeń zależy liczba rozpraw, zaś każdy z małżonków może zadawać im pytania. Kiedy zainteresowani będą już przepytani, w takiej sytuacji trybunał przechodzi do wysłuchania partnerów. Mają możliwość oni wyeksponować swój punkt widzenia, odnieść się do tego, co właściwie wygłosił któryś ze świadków wydarzeń czy sam partner.

W jakich przypadkach sąd nie orzeknie rozwodu?

  • W takiej sytuacji, gdy ucierpiałoby na wyroku dobro dziecka, głównie młodocianego
  • Stałoby to w sprzeczności z wytycznymi współżycia społecznego
  • Rozwodu żąda jedynie odpowiedzialny współmałżonek, np. ten który dokonał niewierności (drugi małżonek jest zobowiązany przejawić akceptację na rozwód)

W czym może pomóc nam adwokat rozwodowy?

W sporej ilości kwestiach potrafi pomóc nam mecenas, zwłaszcza jeśli dążymy do tego, aby sąd rozstrzygnął winę jednej ze stron za upadek małżeństwa. Powinniśmy się też do niego udać w takiej sytuacji, jeśli: strony zajmowały wspólny kapitał, zaś jedno z nich ma działalność gospodarczą w okresie ruiny; zamierzamy, by zostały orzeczone alimenty na drugiego współmałżonka bądź na dzieci; chcemy posiadać wyłączną władzę rodzicielską czy planujemy przeciwnej stronie zredukować stosunki z dzieckiem; sprawa potrzebuje osądzenia metody użytkowania ze wspólnego lokalu, jego podziału lub powierzeniu go jednemu z małżonków; trzeba osądzić rozkład całkowitego dobytku. Adwokat ma szansę nas wesprzeć nie wyłącznie w okoliczności rozwodu, wręcz przeciwnie – także podczas separacji. Powinniśmy wspomnieć, iż rozwód i separacją to dwie rozmaite rzeczy, jakie choć są zbieżne, ale różnią się skutkami. Osąd sędziego o rozwodzie wpływa na to, iż małżeństwo przestaje egzystować. W sytuacji separacji związek małżeński w dalszym ciągu istnieje formalnie. Osoby, które wskazały w sądzie na separację, z jakichkolwiek względów bynajmniej nie zamierzają zdecydować się na rozwód, np. jeżeli są bogobojne czy mają na wychowaniu niedorosłe dzieci. Jest również coś specjalnego, jak separacja rzeczywista, gdzie mąż oraz żona bytują oddzielnie, zatem nie zamieszkują tego samego lokalu.

O czym powinniśmy pamiętać?

Bezwarunkowo musimy posiadać w teczce wszystkie potwierdzenia obciążające drugą stronę, jeśli zależy nam na postanowieniu wyłącznej winy. Powinny to być fotografie, krótkie wiadomości telefoniczne, wiadomości internetowe bądź filmiki. Trzeba dowieść, że współmałżonek, m in. dokonał zdrady czy jeszcze nadużywa alkoholu. Jeżeli staniemy przed trybunałem nie mając jakichkolwiek dowodów w takiej sprawie (lub nie mając świadków) osiągnięcie rozwodu może trwać bardzo długo. Rozstrzygnięcie sędziego będzie bazowało na przesłuchaniu małżonków oraz świadków. Jeśli potrzebujesz odpowiedniego reprezentanta, to wejdź w ów odsyłacz – Adwokat Katowice Rozwody