Archiwa tagu: kurs na kierowcę karetki

Szkolenie na kierowcę karetki

Aby zostać kierowcą pojazdów uprzywilejowanych potrzeba konkretnych uprawnień. Według przepisów prawa niezbędne jest tradycyjne prawo jazdy właściwej kategorii, pozwolenie Starosty, zaświadczenie zaliczenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Dodatkowo wymagane są pozytywne wyniki badań lekarskich i psychologicznych, które poświadczą zdolność prowadzenia pojazdów. Pełne szkolenie gwarantuje zdobycie wszystkich wymaganych dokumentów. Dla osób, które zdobyły uprawnienia wcześniej dostępne są szkolenia uzupełniające, które rozwinąć posiadane umiejętności. By rozpocząć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, specjalne przygotowanie nie są potrzebne. Jedynym warunkiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady odpowiedniej kategorii jest ukończenie 21 lat. Z kolei badania lekarskie można odbyć po zakończeniu szkolenia lub w jego czasie.

Kto może zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane przyciąga szczególnie osoby, które chcą kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego wiąże się z wysokim ryzykiem kolizji. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany ma prawo nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zważać na sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi odznaczać się błyskawiczną reakcją, zdolnościami oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się wszystkie te, które wysyłają niebieskie, błyskowe sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Wśród nich są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej czy gminnej. Według przepisów ruchu drogowego to są również pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje też kierowców chcących podjąć pracę w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Mając takie uprawnienia można również kierować bankowozy i pojazdy, które przewożą wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane w pełni przygotuje kierowcę do pracy w tej formie.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane został stworzony , by nauczył kierowcę reagowania na ryzykowne sytuacje na drodze i wyjeżdżania z nich bez kolizji. Poznając techniki ekstremalnej jazdy, kierowca zachowuje bezpieczeństwo tak swoje, a także pasażerów albo osób trzecich wymagających pomocy. Szkolenie demonstruje niebezpieczne sytuacje, kiedy prawdopodobna jest utrata panowania nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy ulepszają swoje zdolności, które są niezbędne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, mających już uprawnienia. W skład szkolenia wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz egzamin wewnętrzny. W liście tematów, które są w zajęciach teoretycznych są mechanizmy i skutki wypadków drogowych, podstawy psychologiczne uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym elementem jest również przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne obejmują ćwiczenia na płytach poślizgowych.

Ukończenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz końcowego egzaminu, skutkuje otrzymaniem zaświadczenia, które będzie bazą do odebrania pozwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dokonaniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy jako kierowca pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć ukończone 21 lat i prawo jazdy odpowiedniej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najwygodniejszą formą zapisania się na szkolenie, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Wszelkie szkoleniowe materiały oraz egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań lekarskich i psychologicznych wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje i przekazuje profesjonalną wiedzę, dzięki rzetelnej kadrze pracowników. Instruktorzy bazują na wiedzy i latach doświadczeń, które szczegółowo przekazują kursantom. Ułożony program szkolenia za pomocą świetnej organizacji i korzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii uczy kierowców prowadzenia pojazdu w ciężkich warunkach. Edukacja zgodna z aktualnymi normami, doskonałe warunki nauczania oraz przygotowana kadra instruktorów znających techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej jazdy i sprawnego udziału w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Już dziś zapisz się na:  Kurs na kierowcę straży pożarnej

Prawo jazdy na pojazdy uprzywilejowane

Zostanie kierowcą pojazdów uprzywilejowanych wymaga konkretnych uprawnień. Według przepisów prawa wymagane jest podstawowe prawo jazdy w odpowiedniej kategorii, pozwolenie Starosty, zaświadczenie ukończenia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej niezbędne są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które poświadczą możliwość prowadzenia pojazdów. Kompleksowe szkolenie gwarantuje zdobycie wszystkich koniecznych dokumentów. Dla kierowców, którzy uzyskali uprawnienia wcześniej w ofercie znajdują się szkolenia uzupełniające, które poszerzą posiadane zdolności. Aby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie trzeba się specjalnie przygotowywać. Podstawowym wymaganiem oprócz posiadania tradycyjnego prawa jady odpowiedniej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Natomiast badania lekarskie można wykonać po zakończeniu szkolenia albo w jego trakcie.

Kto może zapisać się na szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane ciekawi w głównej mierze osoby, które planują kierować tymi pojazdami w pracy w służbach publicznych. Praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem kolizji. Według kodeksu drogowego są sytuacje, w których pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W szczególnych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Ze względu na to osoba kierująca pojazdem uprzywilejowanym musi wykazywać się błyskawiczną reakcją, umiejętnościami oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie trudnych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych zaliczamy wszystkie te, które wysyłają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej oraz gminnej. Według przepisów ruchu drogowego to są także pojazdy ratownictwa medycznego, chemicznego albo wodnego. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane zainteresuje kierowców chcących podjąć pracę w Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Parku Narodowego oraz innych służbach bezpieczeństwa. Posiadając te uprawnienia można także kierować bankowozy oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Organizacja i program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był stworzony w taki sposób, żeby nastawił kierowcę na ryzykowne sytuacje drogowe oraz wyjeżdżania z nich bez kolizji. Za pomocą technik ekstremalnej jazdy, kierowca utrzymuje bezpieczeństwo na równi swoje, a także pasażerów albo osób trzecich wymagających pomocy. Szkolenie demonstruje niebezpieczne sytuacje, kiedy prawdopodobna jest strata panowania nad pojazdem. Poprzez szkolenie kierowcy podnoszą swoje zdolności, potrzebnych do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane oferowane jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowe szkolenie przeznaczone jest dla każdego kierowcy, natomiast szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, mających już uprawnienia. W skład szkolenia wchodzą zajęcia praktyczne i teoretyczne oraz wewnętrzny egzamin. W liście tematów, które znajdują się w zajęciach teoretycznych są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, psychologiczne podstawy uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Ważnym segmentem jest także przypomnienie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć praktycznych i teoretycznych oraz egzaminu końcowego, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które będzie podstawą do uzyskania zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Pozyskanie zaświadczenia oznacza ukończenie szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po dopełnieniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy w roli kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Co należy przygotować przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Każdy kierowca chcący ukończyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi mieć co najmniej 21 lat oraz prawo jazdy właściwej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najszybszą formą wpisania się na szkolenie, jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Potrzebne materiały szkoleniowe oraz egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich wlicza się w ofertę.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego jest kompleksowe oraz przekazuje profesjonalną wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze instruktorów. Instruktorzy opierają się na wiedzy, doświadczeniu i własnych umiejętnościach, które wytrwale przekazują kursantom. Utworzony program szkolenia za pomocą doskonałej organizacji oraz wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technologii przygotowuje kierowców do poruszania się w ekstremalnych warunkach. Nauka zgodna z obowiązującymi normami, warunki nauczania oraz znakomita kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane bazą bezpiecznej pracy oraz sprawnego udziału w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych potrzebują odpowiednich uprawnień. Zgodnie z przepisami prawa potrzebne jest tradycyjne prawo jazdy właściwej kategorii, zezwolenie Starosty, a także potwierdzenie odbycia szkolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Co więcej konieczne są pozytywne wyniki badań lekarskich oraz psychologicznych, które potwierdzą zdolność kierowania pojazdami. Pełne szkolenie zapewnia zdobycie wszystkich dokumentów. Dla osób, które posiadają już uprawnienia wcześniej dostępne są uzupełniające szkolenia, które powiększą posiadane umiejętności. Żeby podjąć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, nie ma potrzeby specjalnego przygotowywania się. Podstawowym wymaganiem obok posiadania podstawowego prawa jady danej kategorii jest przekroczenie wieku 21 lat. Same lekarskie badania można odbyć po zakończeniu szkolenia lub w jego trakcie.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie na pojazdy uprzywilejowane?

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane interesuje głównie osoby, które planują kierować tymi pojazdami w ramach pracy w służbach publicznych. Zawód kierowcy pojazdu uprzywilejowanego łączy się z większym ryzykiem kolizji. Zgodnie z kodeksem drogowym są sytuacje, gdy pojazd uprzywilejowany nie musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego. W określonych sytuacjach nie musi zwracać uwagi na sygnalizację świetlną oraz pionowe i poziome znaki, przy czym wymagane jest zachowanie przede wszystkim ostrożności. Ze względu na to kierowca musi wykazywać się szybką reakcją, zdolnościami oraz opanowaniem. Dzięki temu uniknie niebezpiecznych sytuacji drogowych.

Do pojazdów uprzywilejowanych wlicza się te, które wysyłają błyskowe, niebieskie sygnały świetlne oraz dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie. Na przykład są to pojazdy policji, straży miejskiej, pożarnej lub gminnej. Zgodnie z przepisami ruchu drogowego to są również pojazdy ratownictwa medycznego, wodnego lub chemicznego. Szkolenie zainteresuje kierowców chcących podjąć pracę w Straży Granicznej, Służbie Celnej, oraz innych służbach bezpieczeństwa. Mając te uprawnienia można również kierować bankowozy oraz pojazdy przewożące wartości pieniężne. Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane kompleksowo przygotuje kierowcę do pracy w tym charakterze.

Program szkolenia

Program szkolenia na pojazdy uprzywilejowane był ułożony , aby nastawił kierowcę na ekstremalne sytuacje drogowe oraz wyjeżdżania z nich bez kolizji. Poznając techniki ekstremalnej jazdy, kierowca zachowuje większe bezpieczeństwo na równi swoje, jaki i pasażerów albo innych osób potrzebujących pomocy. Szkolenie pokazuje ekstremalne sytuacje, kiedy możliwa jest utrata panowania nad pojazdem. Dzięki niemu kierowcy doskonalą swoje zdolności, które są niezbędne do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

Szkolenie na pojazdy uprzywilejowane dostępne jest w kategoriach A, A2, A1, kat. B, B1, B+E oraz w kat. C, C1, C+E. Podstawowy kurs przeznaczony jest dla każdego kierowcy, z kolei szkolenie uzupełniające zostało skierowane dla kierowców, którzy mają już uprawnienia. W skład szkolenia wliczają się zajęcia teoretycznie i praktyczne oraz egzamin wewnętrzny. W tematach, jakie są w zajęciach teoretycznych są skutki i mechanizmy wypadków drogowych, podstawy psychologiczne uprzywilejowanego transportu oraz kierowanie pojazdem w specjalnych warunkach. Istotnym segmentem jest również utrwalenie przepisów ruchu drogowego. Z kolei zajęcia praktyczne polegają na ćwiczeniach na płytach poślizgowych.

Zaliczenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz końcowego egzaminu, skutkuje osiągnięciem zaświadczenia, które będzie bazą do uzyskania prawa do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Otrzymanie zaświadczenia równa się z ukończeniem szkolenia na pojazdy uprzywilejowane. Po wypełnieniu wszystkich formalności kierowca posiada uprawnienia do pracy na stanowisku kierowcy pojazdów uprzywilejowanych.

Przed szkoleniem na pojazdy uprzywilejowane

Kierowca chcący zaliczyć szkolenie na pojazdy uprzywilejowane, musi uprzednio ukończyć 21 lat oraz prawo jazdy odpowiedniej kategorii. To wszystkie wymagania wstępne. Najłatwiejszą formą wpisania się na szkolenie, jest przesłanie formularza zgłoszeniowego. Potrzebne szkoleniowe materiały oraz egzaminy gwarantuje ośrodek szkolenia. Również wykonanie badań psychologicznych oraz lekarskich dostępne jest w ofercie.

Szkolenie pojazdu uprzywilejowanego kompleksowo przygotowuje oraz przekazuje profesjonalną wiedzę, dzięki wyspecjalizowanej kadrze szkoleniowców. Instruktorzy opierają się na wiedzy i latach doświadczeń, które szczegółowo przekazują kursantom. Utworzony program szkolenia za pomocą świetnej organizacji oraz użyciu nowoczesnych narzędzi i technologii przygotowuje kierowców do kierowania pojazdem w ciężkich warunkach. Nauka zgodna z obowiązującymi normami, świetne warunki nauczania oraz przygotowana kadra instruktorów znających profesjonalne techniki jazdy, czyni szkolenie na pojazdy uprzywilejowane podstawą bezpiecznej jazdy oraz odpowiedzialnego poruszania się w ruchu drogowym w każdej, nawet najbardziej ekstremalnej sytuacji.

Kurs na pojazdy uprzywilejowane

Pojazdy uprzywilejowane przepisy

Kiedy mamy do czynienia z pojazdem uprzywilejowanym?

Spora część spośród nas bez wątpienia natrafił na takie auto na swojej drodze. Bynajmniej nie chodzi tutaj o przewoźników zwykłych samochodów osobowych, którzy ignorują przepisy prawa drogowego. Pojazdami uprzywilejowanymi są którekolwiek motocykle, których priorytetem jest ochranianie naszego zdrowia, życia czy rzeczy materialnych, a także utrzymywanie bezpieczeństwa w kraju. Osoby siedzące za kierownicą takich pojazdów mają wymóg wskazywania pozostałym współuczestnikom ruchu drogowego, iż bynajmniej nie będą dopasowywali się do przyjętych imperatywów. Po pierwsze barwami połyskujących świateł i hałasami o nierównym tonie. Innymi słowy: inni przewoźnicy, osoby poruszające się pieszo oraz kolarze muszą mieć świadomość, iż jedzie samochód sanitarny lub strażacy. Do pojazdów, jakie mają rzadkie przywileje, kwalifikujemy, w szczególności: pojazdy policji, samochody sanitarne, pojazdy straży granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, pojazdy związane z ratownictwem górskim. Do specjalnych samochodów uprzywilejowanych przynależą samochody wożące wartości majątkowe, a mianowicie tzw. bankowozy. Dodatkowo – samochody sekcji ochroniarskich, spółek kurierskich, spółek pocztowych i nietypowe pojazdy rozwożące groźne produkty o niezmiernie dużej wartości.

W jaki sposób? otrzymać prawo do kierowania pojazdem straży miejskiej lub pojazdem wiozącym towary niebezpieczne?

Istnieje kilka ogólnych instrukcji, jakimi powinniśmy się kierować w czasie pozyskiwania zezwolenia do sterowania pojazdami uprzywilejowanymi, m.in. należy mieć skończone 21 lat, mieć prawo jazdy dobrej kategorii, orzeczenie od lekarza i psychologa o braku zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia takim samochodu. W dodatku obowiązkowo powinniśmy ukończyć szkolenie w ośrodku poprawiania metody jazdy i zdać pozytywnie sprawdzian. Zawiera on dwie fundamentalne części – teoretyczną i praktyczną. Kurs na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego ma za zadanie wytrenowanie kierowcy adekwatnego działania w nietypowych oraz nieprzyjemnych sytuacjach na jezdni. Znakomitym przykładem jest uczenie „granic odporności” samochodu, czyli bariery po przekroczeniu jakiej traci się nad nim kontrolę. Program lekcji powinien mieścić prowadzenie, m in. wozem straży pożarnej na terenie manewrowym, planszy antypoślizgowej i szlaku szkoleniowym. Pełne nabyte kompetencje i znajomość najważniejszych rzeczy są badane podczas testu praktycznego. W modelach środków transportu przesyłających wartości finansowe działają podobne reguły.

Jakie szkolenie wybrać?

Mówiąc w skrócie w ośrodkach ćwiczenia sposobu jazdy mamy szansę przystąpić do dwóch odmiennych szkoleń – podstawowego oraz uzupełniającego. Pierwszy powinny podejmować osoby, jakie chcą nabyć wiadomości o zasadach sposobu jazdy w warunkach wyjątkowych, o regulaminach ruchu drogowego, tradycyjnych i dziwnych warunkach na drodze i z psychologii przejazdu. Inaczej mówiąc – planują uzyskać pozwolenia do kierowania środkami transportu uprzywilejowanymi czy wożącymi wartości pieniężne. Natomiast kurs uzupełniający jest to wzbogacenie istniejących pozwoleń o inne kategorie. Obrazowo ktoś ma prawo jazdy klasy B1 oraz zamierza mieć dodatkowo zezwolenia do sterowania autami grupy C1 czy D1. Mówiąc w sposób ogólny, zajęcia przeprowadza się rozdzielnie dla kategorii: 1) A1, A2 oraz A, 2) B1, B, B+E, 3)C1, C1+E, C, C+E, 4)D1, D1+E, D, D+E. Kurs podstawowy dla kategorii 1) ujmuje 6 godzin lekcji teoretycznych oraz 18 godzin warsztatów praktycznych, natomiast dla pozostałych grup 2), 3) i 4) jest to 6 godzin zajęć teoretycznych i 8 godzin zajęć praktycznych. Warsztaty uzupełniające dla kategorii 1) to 3 godziny zajęć teoretycznych oraz 8 godzin praktycznych, a dla kolejnych grup w sytuacji powiększenia o kategorie A1, A2 i A to 3 godziny warsztatów teoretycznych i 18 godzin praktycznych.

Kurs dla kierowcy konwojenta

Auta przewożące wartości finansowe to wyjątkowy typ pojazdów. Popularnie określa się je jako „bankowozy”, bo przesyłają gotówkę do banków, bankomatów czy pozostałych lokalizacji, w jakich są one konieczne. Jeśli ktoś planuje prowadzić samochód przewożący gotówkę powinien obligatoryjnie zrealizować szkolenie. Kurs na kierowcę konwojenta składa się z kilku znaczących elementów. Na wstępie są zajęcia teoretyczne, na których możemy dowiedzieć się dużo o regulaminach drogowych, okolicznościach wypadków oraz o metodach prowadzenia opisywanych pojazdów. Na dodatek każdy kursant musi zyskać wiadomości z obszaru psychologii prowadzenia bankowozu. Powinien nauczyć się np. adekwatnego działania w okolicznościach krytycznych. Tymczasem lekcje praktyczne zawierają różnorakiego typu wielopłaszczyznowe chwyty podczas jazdy, np. nieregularny slalom, najazd na zapory, awaryjne zatrzymywanie się pod barykadą lub pozorowanie napadów.

Skoro zależy nam na tym, by uzyskać pozwolenia na auta przewożące wartości płatnicze, musimy mieć ukończone 21 lat oraz mieć prawo jazdy stosownej kategorii (otrzymane wcześniej). Bezwzględnie musimy także powędrować do specjalisty medycyny pracy oraz psychologa po poświadczenie o braku zastrzeżeń zdrowotnych do prowadzenia niniejszego typu aut. Ośrodki poprawiania techniki jazdy dostarczają studentom ogólne wskazówki na temat tego, jak zdobyć wszelakie niezbędne formularze. Osoby zaciekawione owym kursem mogą zajrzeć w ten odnośnik – Kurs na pojazdy przewożące wartości pieniężne