Archiwa tagu: kursy dla konwojentów

Pojazdy uprzywilejowanie – zdobywanie uprawnień, wymagania, rodzaje kursów

Co zawiera kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W kilkunastu ośrodkach zajmujących się udoskonalaniem techniki jazdy mamy możliwość wyszukać propozycję szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od dłuższego czasu cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na ambulanse, jak również na pojazdy Służb Bezpieczeństwa. Nic w tym dziwnego – można po nich błyskawicznie znaleźć zatrudnienie. Nadmienione szkolenia mają nade wszystko przygotować kierowcę do należytego reagowania w rozmaitych sytuacjach, momentami niesłychanie męczących oraz wyjątkowych. Realizowanie manewrów na drodze, przejeżdżanie na sygnale przez skrzyżowanie na czerwonym świetle lub naruszanie zasady nie przekraczania pewnej prędkości i gwałtowne wymijanie blokad na drodze – to tylko niektóre z ćwiczeń, które stoją przed kierowcami. Przeważnie szkoleniowcom wyjątkowo zależy, by kierowca opanował zdolność sterowania samochodem wówczas, kiedy pojawia się wrażenie, że jest to niemożliwe. Utracenie kontroli w każdej sekundzie potrafi spowodować tragiczny wypadek. Odbiorcami zajęć są kierowcy, którzy chcą pracować w rządowych placówkach zajmujących się ratowaniem ludzkiego zdrowia oraz życia, kontrolą porządku publicznego, przewożeniem wartości pieniężnych czy hamowaniem pożarów.

Plan szkolenia zawiera więc zadania wykonywane na rozmaitych obszarach: na płycie poślizgowej pierścieniowej bądź placu manewrowym. Kurs zasadniczy trwa 14 godzin oraz ujmuje 6 godzin wykładów oraz 8 godzin ćwiczeń praktycznych. Jakie problemy mają możliwość pojawić się na zajęciach? W głównej mierze z obszaru kodeksów ruchu drogowego, problematyki powstawania wypadków na ulicy, psychologii przewozu czy techniki jazdy w ograniczonych warunkach. Kurs kończy się niewątpliwie sprawdzianem z części akademickiej i części praktycznej.

Egzamin z części wykładowej trwa 25 minut oraz zawiera 20 pytań w postaci testu. Kursant musi koniecznie podkreślić prawidłowo wyłącznie jedną odpowiedź. Dobry rezultat testu możemy uzyskać, jeśli przynajmniej 16 odpowiedzi jest dobrych.

Test z części praktycznej zawiera przeprowadzenie koniecznych manewrów, przykładowo wymijania przeszkody czy szybkiego zmniejszania prędkości na zakręcie. Jeżeli kursant źle wykona dwa razy to samo zadanie, osiągnie niekorzystny wynik z sprawdzianu.

Jakie wymogi muszą spełnić kursanci?

W pierwszej kolejności jest posiadanie prawa jazdy dowolnej kategorii. Bez wątpienia ktoś, kto woli być kierowcą – konwojentem albo kierowcą pojazdu pogotowia ratunkowego, musi koniecznie mieć doświadczenie. Uczestnikiem kursu krótko mówiąc nie może być w takiej sytuacji osoba, która kilka dni wcześniej dostała prawo jazdy. Liczba godzin dowolnego kursu jest dostosowywana do kompetencji i umiejętności każdego kierowcy (kurs podstawowy, kurs uzupełniający). Niezbędnym wymogiem jest także ukończenie 21 lat i przedstawienie aktualnego potwierdzenia od specjalisty medycyny pracy oraz od psychologa. Sprawdzą oni, czy nie ma jakiś przeciwwskazań do wykonywania pracy jako zawodowego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

W czasie szkolenia wszyscy kursanci będą pozyskiwać wiedzę z działu psychologii przewozu. Na ćwiczeniach zapoznają się z tematem stresu, jaki bardzo dotkliwie oddziałuje na funkcjonowanie za kierownicą. Jego źródłem mogą być ekstremalnie ciężkie sytuacje na drodze albo sytuacje życiowe wożonych osób. Warsztaty z teorii mają za zadanie przybliżyć kursantom takie tematy, jak: wpływ charakteru na podejmowanie decyzji w czasie podróży, głębokiego stresu, napojów alkoholowych i innych specyfików odurzających na płynność kierowania samochodem.

Psychologia transportu ujmuje elementy psychologii kognitywnej, neuropsychologii, psychologii klinicznej i kilkudziesięciu innych dziedzin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych w sumie nie będzie egzekwowana dokładna znajomość wszystkich tematów, ponieważ jest to materiał studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy owa nauka gwałtownie się rozwija, gdyż bardzo dużo kierowców planuje mieć wyraźną specjalizację, np. zamierza transportować wartości pieniężne bądź chorych pacjentów do szpitala.

Zaś z innej strony spora liczba psychologów jest zajętych zgłębianiem kierowców, jako grupy społecznej wyjątkowo narażonej na napięcia emocjonalne oraz rozmaite inne niedogodności. Trzeba tutaj przytoczyć choćby za dużą liczbę godzin spędzonych za kierownicą, zmniejszone kontakty z rodziną (u kierowców pracujących w transporcie globalnym) albo wyższe procentowo narażenie na urazy w wyniku wypadków drogowych.

Podział kierowców na grupy

Pierwsza grupa uczestników – tutaj będą zapisane osoby, które dobrze znają regulaminy, mają utworzone właściwe nawyki oraz absolutnie nie robią żadnego zagrożenia w trakcie prowadzenia pojazdu. Instruktorzy będą opierać się na dwóch pozytywnych stronach tych kierowców: zdolności rozpoznawania niebezpieczeństwa i na chęci doskonalenia swoich umiejętności.

Druga grupa uczestników – w niej znajdą się kierowcy, którzy niechcący powodują niebezpieczeństwo dla pozostałych uczestników drogi. Chcą wyeliminować swoje braki (mino, iż robią ich dużo), zamierzają uczyć się stosownego reagowania w skrajnych warunkach.

Trzecia grupa kursantów – do niej będą uczęszczali kierowcy, jacy celowo wywołują przeróżne zagrożenia i z rozmysłem zachęcają innych do impulsywnych zachowań. Równolegle planują skorygować swoje braki oraz wykazują się gotowością zdobywania kompetencji oraz doskonalenia swoich umiejętności.

Jeśli chcesz wiedzieć o wiele więcej, kliknij w link – http://www.szkoly-jazdy.com.pl/kursy-prawo-jazdy/pojazdy-uprzywilejowane/

Kursy dla kierowców-konwojentów

Jakie uprawnienia posiadają pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy pojazdy zyskują nietypowe uprawnienia? Które kodeksy posiadają w tym przypadku moc wiążącą? Otóż do środków transportu uprzywilejowanych klasyfikuje się wszystkie samochody chroniące ludzkie zdrowie, życie lub własność. Należą tu też pojazdy, jakich fundamentalnym zamierzeniem jest pełnienie dozoru nad bezpieczeństwem regionu, zapewnienie spokoju publicznego lub podobne aktywności posiadające wpływ na funkcjonowanie ludzi w pełniejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są także tzw. kolumny pojazdów, m in. kolumny środków transportu Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wspomniane pojazdy mają również zapewniać bezpieczeństwo osobom publicznym sprawującym władzę w kraju. Przysługuje im indywidualna ochrona (m. in. głowie państwa lub Ministrom). Do środków transportu uprzywilejowanych musimy zaklasyfikować ponadto samochody wykonujące na autostradach roboty reperacyjne, modernizacyjne lub porządkowe, jak również pojazdy szkolne albo rozwożące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wyliczone auta mają podczas jazdy określone prawa. W szczególności inni uczestnicy ruchu muszą dać im pierwszeństwo, mianowicie zejść z ulicy, zawrócić bądź w pozostały sposób zorganizować miejsce. W czasie, gdy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację wizualną oraz dźwiękową, wszyscy Ci, którzy zajmują miejsce za kierownicą, właściciele rowerów, motocykliści oraz spacerowicze muszą postępować w zgodzie z rzeczoną maksymą. Bezspornie kierowców pogotowia ratunkowego bądź pojazdów policyjnych również zobowiązują normy: dobrania szybkości do realiów występujących na drodze, rozsądnego zachowania i niestwarzania kolejnego ryzyka. W Polsce kierowców samochodów uprzywilejowanych obligują: Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Pojazdy przewożące wartości pieniężne – obowiązujące przepisy

Kierowców-konwojentów obowiązują jednakowe kodeksy co kierowców środków transportu uprzywilejowanych, mianowicie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Przepis o ruchu drogowym. Istnieją natomiast nadplanowe wyznaczniki do transportowania wartości pieniężnych, nade wszystko różnorakiego rodzaju czeków, weksli i innych papierów zastępujących gotówkę. Którykolwiek przejazd dozorowany powinien spełniać zastrzeżenie co do ilości „ochroniarzy”, np. od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi pilnować trzech eskortantów. Oprócz tego taki transport musi być nadzorowany za pośrednictwem komputerowych zabezpieczeń, m.in. zespołów sygnalizacji próby kradzieży, układów tv dozorowej albo funkcji „panika”. Ci którzy zajmują miejsce za kierownicą wskazanych środków transportu muszą obligatoryjnie przejść specjalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Wiele Ośrodków Doskonalenia Kierowców oferuje specjalistyczne zajęcia dla osób, które chcą pozyskać upoważnienia na przemieszczanie się pojazdami uprzywilejowanymi albo przesyłającymi wartości pieniężne. Niejednokrotnie rozkładają się one na dwie kategorie: instruktaże standardowe oraz kursy rozszerzające. Pierwsze dotyczą osób, które jedynie pragną dostać zezwolenia na kierowcę-konwojenta albo kierowcę auta uprzywilejowanego. Drugi typ poświęcony jest dla tych, co pragną poprawić aktualnie posiadane kwalifikacje i uzupełnić informacje. Instruktaże oprócz tego obejmują część teoretyczną oraz część funkcjonalną Ich zamierzeniem jest wydajne wyszkolenie kierowców do bezkolizyjnego wykonywania najróżniejszych trików na trasie w kryzysowych okolicznościach, m in. gwałtownego hamowania, omijania zapór z równoczesnym hamowaniem bądź jeżdżenia pojazdem na niezwykle wilgotnej ulicy, gdzie funkcjonuje ogromne niebezpieczeństwo poślizgu. Instruktorzy w trakcie szkolenia zwracają niesamowitą uwagę na pozycję zajmowaną przez kierowcę za kółkiem kierownicy, siłę wybiegów (mianowicie synergię fizyczną), sztukę baczności na ulicy i przeróżnych drobiazgach mających wielkie znaczenie w trakcie prowadzenia. Co poza tym? Osoby siedzące za kierownicą w trakcie warsztatów kształcą się, w jaki sposób zwalniać gdy samochód osiąga nadzwyczajną szybkość albo zwalniać awaryjnie na ostrym zakręcie. Często dedykuje się kilka godzin na podążanie po trolejach, które mają pozować dysproporcje standardowej jezdni, tzw. koleiny.

Czym są kursy jazdy defensywnej?

Głównym zamiarem jazdy defensywnej jest zwiększanie korzyści z wykształconych odruchów oraz manewrów. Chodzi tu o wyprzedzanie niektórych zdarzeń na jezdni, prawidłową jej obserwację i opracowywanie pojedynczych manewrów. Lekcje jazdy defensywnej są dedykowane oczywiście wszystkim kierowcom, albowiem pokazują jak odpowiednio jechać po nawierzchniach osiedlowych, w śródmieściu czy po trasie szybkiego ruchu. Za jego sprawą możemy w szybki i przejrzysty sposób nauczyć się płynnej jazdy, stosownego komunikowania światłami, stosowania biegów albo znajdowania pasu ruchu. Szkoleniowcy w czasie jazdy przedstawiają, jakie konkretny kierowca ma niedociągnięcia, jakim sposobem opanować prawidłowe nawyki i w jaki sposób zachować się w okolicznościach skrajnych. Uogólniając: przemieszczanie się samochodem w sposób defensywny musi być przez cały czas stabilne. Kierowca powinien funkcjonować w zgodzie z wyedukowanymi regułami oraz nawykami, prowadzić przytomnie oraz konsekwentnie. Jeżeli planujesz dowiedzieć się więcej w temacie szkoleń dla kierowców, kliknij w owy link – Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych